Allochtone bendes

Onder de kop 'Onderzoek naar allochtone bendes' (19 september) stond een bericht over het feit dat Binnenlandse Zaken en Justitie onderzoek laten instellen naar de aard en omvang van allochtone criminele organisaties.

Hoera! Wat heerlijk dat wij daarover straks weer een pakket cijfers en informatie in een wetenschappelijk rapport kunnen neerleggen. In een la.

Toen ik 16 (!) jaar geleden begon met lesgeven op een basisschool in de binnenstad van 's Gravenhage met 96 procent allochtone kinderen op school, kreeg ik extra scholing voor de begeleiding van deze kinderen. Geschokt was ik, toen ik te horen kreeg dat het grootste deel van deze kinderen in de 'bak' zou belanden, in de goot zou terechtkomen.

Met liefde heb ik ze zeven jaar les gegeven. En weer geschokt was ik, toen ik onlangs op een reünie van deze school vernam dat vele van mijn 'kinderen' inderdaad al eens achter de tralies hadden gezeten, er net uit waren of er nog achter zaten.

Hoera! Dacht ik, dus dat wisten ze 16 jaar geleden al! Wat fijn dat die voorspelling is uitgekomen. Maar mijn grootste verontwaardiging gaat uit naar de onderzoekers c.s. waaronder de verantwoordelijken op Binnenlandse Zaken en Justitie. Hadden ze met die kennis van toen niet kunnen bedenken hoe ze de situatie-van-nu anno 1996 hadden kunnen voorkomen!!! Voorkomen is toch alleszins de moeite waard. In plaats van veel geld, heel veel geld en tijd te besteden aan dat wat we 16 jaar geleden ook al wisten.

Het voorkomen zijn wij onze kinderen verplicht die straks leven in onze multi-raciale en multi-culturele samenleving.