Wereldbank biedt hulp in de strijd tegen corruptie

WASHINGTON, 2 OKT. President James Wolfensohn van de Wereldbank heeft gisteren stappen aangekondigd voor de bestrijding van corruptie bij overheden en bedrijven. De Wereldbankpresident sprak van de noodzaak “de kanker van de corruptie” aan te pakken.

Bankpresident Wolfensohn besteedde in zijn rede voor de jaarvergadering van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank opmerkelijk veel aandacht aan het corruptieprobleem. Tot voor kort werd het onderwerp bij de Wereldbank wat behoedzaam besproken om sommige landen niet voor het hoofd te stoten. “In alle landen eisen de mensen actie in deze kwestie,” aldus de topman van de Wereldbank. “Ze weten dat corruptie middelen van de armen naar de rijken brengt en buitenlandse investeerders afschrikt. Ze weten ook dat de steun voor hulpprogramma's en humanitaire steun erdoor afneemt.”

Wolfensohn bood landen hulp aan bij de uitvoering van “nationale programma's” die corruptiepraktijken ontmoedigen. Ook zegde hij steun toe aan internationale inspanningen tegen corruptie en aan het vaststellen van vrijwillige gedragsregels voor bedrijven en investeerders in de geïndustrialiseerde wereld.

Wolfensohn onderstreepte dat de Wereldbank geen corruptie zal tolereren in door haar gesteunde hulpprogramma's. De Wereldbank heeft onlangs haar aanbestedingsprocedures gewijzigd. Volgens de nieuwe richtlijnen kunnen leningen voor een deel ongedaan worden gemaakt, indien blijkt dat bij een project corruptie in het spel is geweest. Ook kunnen ondernemingen die zich bij aanbestedingen aan corruptie hebben schuldig gemaakt van toekomstige Wereldbankprojecten worden uitgesloten. IMF-topman Michel Camdessus besteedde gisteren in zijn rede voor de jaarvergadering ook aandacht aan corruptie. Het Interim Comité, het beleidsbepalend orgaan van het IMF, besloot afgelopen zondag corruptiebestrijding als een van de nieuwe elementen toe te voegen aan voor landen wenselijk geacht beleid dat moet zijn gericht op duurzame groei.

De Amerikaanse vice-president Al Gore zei dat zijn regering internationale instellingen zal blijven steunen. Hij zegde toe dat president Clinton alles zal doen om de verplichtingen na te komen aan de International Development Association (IDA), de afdeling van de Wereldbank die zeer goedkope leningen aan de armste landen verstrekt. Een dag eerder had de Amerikaanse minister van financiën, Robert Rubin, nog gezegd dat de Amerikaanse IDA-bijdrage in gevaar komt door de onwillige houding van het Congres. Volgens Rubin zal het Congres alleen instemmen, indien de Wereldbank een eind maakt aan de uitsluiting van Amerikaanse bedrijven van aanbestedingen. De beperking was volgens Rubin “contraproduktief”.

De Wereldbank nam deze beperkende maatregel onlangs voor de periode van een jaar, omdat de VS achterstallig zijn met betalingen. Gore prees de vooruitgang die door de instellingen is geboekt op het gebied van het milieu, maar er moet volgens hem nog meer gebeuren. Dit laatste geldt ook voor de armoedebestrijding.

    • Hans Buddingh'