VVD wil basisstelsel uitkeringen

DEN HAAG, 2 OKT. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een basisstelsel voor de sociale verzekeringen (Ziektewet, WW, WAO) mogelijk is. In het verkiezingsprogramma van de VVD werd reeds voor zo'n basisstelsel gepleit.

Het Tweede Kamerlid H. van Hoof van de VVD zegt dit naar aanleiding van de kabinetsnota Werken aan zekerheid, die met Prinsjesdag werd gepresenteerd. “In die nota”, zegt Van Hoof desgevraagd, “komt de WW in beeld als studieobject. Er worden allerlei ideeën geopperd om de WW aan te passen. In dat kader zou je ook eens moeten kijken of ten principale een andere opzet van het stelsel van sociale zekerheid mogelijk is. Ik denk dan aan een basisuitkering met daar bovenop aanvullingen”.

De kabinetsnota staat voor november op de Kameragenda. “Dat is een goed moment om dit aan de orde te stellen”, aldus Van Hoof. Bij een basisstelsel staat de overheid garant voor een minimale uitkering.

De VVD noemde daarvoor in haar verkiezingsprogramma als norm: 60 procent van het nu geldende wettelijk minimumloon voor alle verzekerden, uitgezonderd de AOW. Bovenop deze basisuitkering zouden de sociale partners aanvullingen kunnen regelen. En daar weer bovenop zouden individuen zich bij verzekeringsmaatschappijen kunnen indekken tegen de risico's van inkomensverlies.

“Je hoort wel eens dat het risico van werkloosheid onverzekerbaar is”, zegt Van Hoof, “maar ik heb daar zo mijn twijfels over. De coalitiepartners PvdA en D66 wijzen het door Van Hoof voorgestelde basisstelsel (ook wel ministelsel genoemd) af.

Volgens Van Hoof worden ingrepen in de hoogte van de WW-uitkering echter onvermijdelijk als werkgevers de WW op grote schaal blijven gebruiken als afvloeiingsregeling. “De geschiedenis van de WAO dreigt zich te herhalen”, aldus Van Hoof.