VSN Groep verliest weer bestuurder

ROTTERDAM, 2 OKT. VSN Groep, de holding van streekvervoerders, verliest in korte tijd zijn tweede bestuurder. R. van der Zijl, de financiële man van de raad van bestuur, bevestigt desgevraagd dat hij zijn functie wil neerleggen. Eerder dit jaar werd de voorzitter van de raad van bestuur, C. Nyqvist, gedwongen op te stappen, zij het met een gouden handdruk.

Van der Zijl wil nog geen toelichting geven op zijn vertrek. “Er is geen ruzie of zo - niets van dien aard.” Naar verluidt kan Van der Zijl zich niet verenigen met aspecten van het openbaar-vervoerbeleid van het kabinet. Bij de presentatie van het jaarverslag van de VSN Groep in juni leverde hij harde kritiek op het beleid van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat). Haar bezuinigingen op het streekvervoer achtte hij niet te rijmen met de wens meer passagiers te vervoeren. Weliswaar wordt er veel geld extra uitgetrokken om nieuwe infrastructuur aan te leggen, maar er komen geen extra middelen om het - doorgaans verliesgevende - vervoer daarover te exploiteren. Dat zal leiden tot prachtige, maar onbenutte busbanen, waarschuwde Van der Zijl in juni.

Hij zegt “in gesprek te zijn” met de raad van commissarissen over zijn vertrek. Volgende week vindt daarover overleg plaats tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Pas daarna wil hij zijn stap toelichten. Wel laat Van der Zijl weten op zoek te zijn naar een betrekking buiten het openbaar vervoer.

De raad van bestuur van de VSN Groep bestaat verder uit J. Rat en voormalig lid van de raad van commissarissen A. Joosen, die Nyqvist vervangt als voorzitter.