Videoboodschap op Labour-congres in Blackpool

Videoboodschappen, getoond op het congres in Blackpool, van de Nederlandse premier Wim Kok en van twee andere sociaaldemocratische premiers waarin zij hun steun betuigden aan Labour, worden door de Britse Conservatieve regering als een diplomatieke slag onder de gordel beschouwd.

De Britse regering zou zich nooit in een verkiezingsproces elders mengen, verklaarde gisteren een woordvoerder van premier John Major.

De drie - Wim Kok, de Portugese premier Antonio Guterres, de Oostenrijkse regeringsleider Franz Vranitsky - schaarden zich achter hun Britse zusterpartij en varieerden op het thema van het congres 'Nieuw Labour, Nieuw Leven voor Groot-Brittannië'. Kok somde de grote gevaren op, zoals werkloosheid en milieuvervuiling, die een Labourregering samen met Europese regeringen dient te bestrijden. Guterres en Vranitsky verklaarden onomwonden dat voor verdere ontwikkeling van de Europese Unie een Labourregering onontbeerlijk is.