'Veel' militairen VS blootgesteld aan gif

WASHINGTON, 2 OKT. “Een heel groot aantal” Amerikaanse militairen, in elk geval meer dan 15.000, is in maart 1991 mogelijk blootgesteld aan chemische wapens bij de vernietiging van een Iraaks wapendepot. Dat heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van defensie gisteren erkend.

In juni bevestigde het Pentagon voor het eerst dat de bunker, die na afloop van de Golfoorlog door Amerikaanse troepen was opgeblazen, mogelijk chemische wapens had bevat. Functionarissen zeiden toen dat 300 tot 400 militairen bij deze operatie waren betrokken; later werd gesproken van maximaal 5.000. Berichten die in de afgelopen weken naar buiten zijn gekomen, suggereren dat meer dan 100.000 militairen in aanraking zijn gekomen met een grote, witte gifwolk.

Een nieuwe studie door de Centrale Inlichtingendienst (CIA), die met name heeft gekeken naar de windomstandigheden en het potentiële aantal chemische wapens in het arsenaal, bevestigt nu dat een veel groter aantal militairen dan aanvankelijk door het Pentagon is genoemd, met chemische wapens in aanraking kan zijn gekomen. “Ik denk niet dat we het in dit stadium weten”, aldus de woordvoerder van het Pentagon, “maar we moeten denken in termen van grote aantallen, zeker groter dan 15.000”. Onder andere was de wind anders en het aantal vernietigde Iraakse wapens kennelijk veel hoger dan oorspronkelijk aangenomen.

Veteranen uit de Golfoorlog zeggen al lange tijd dat chronische ziekten waaraan talrijke militairen sinds de oorlog lijden te maken hebben met blootstelling aan Iraakse chemische wapens. Het Pentagon heeft dat tot juni categorisch afgewezen. (Reuter, AP, AFP)