Sorgdrager signaleert voor eerst daling van de misdaad

DEN HAAG, 2 OKT. De criminaliteit in Nederland daalt. Minister Sorgdrager (Justitie) zou dit vanmiddag zeggen in een toespraak in Leuven bij de uitreiking van de Hein Roethofprijs voor het meest succesvolle project op het gebied van criminaliteitspreventie. Het aantal processen-verbaal wegens misdrijven is in 1995 met 5,7 procent afgenomen vergeleken met het jaar ervoor.

Die dalende criminaliteit is volgens Sorgdrager een doorbraak, omdat die sinds 1945 vrijwel elk jaar is gestegen.

Dit jaar zijn er twee winnaars van de Hein Roethofprijs. De gemeente Haarlem krijgt de prijs, waaraan een bedrag van 25.000 gulden is verbonden, voor het veilig maken van een tunnel voor voetgangers en fietsers in de wijk Schalkwijk.

De Belgische gemeente Halen krijgt de prijs voor maatregelen rond de discotheek Pharaom, waardoor wapenbezit, drugshandel en diefstal met een kwart terugliepen. De prijs is vernoemd naar het dit jaar overleden Kamerlid H. Roethof (PvdA) die zich inzette voor criminaliteitspreventie.

Het is volgens Sorgdrager onwaarschijnlijk dat het teruglopende percentage aangiften van misdrijven in Nederland wordt verklaard door de afnemende bereidheid om aangifte te doen. Ook bij lokaal slachtofferonderzoek wordt een daling van de criminaliteit vastgesteld. Ook hebben zich geen grote veranderingen op registratiegebied voorgedaan die de daling kunnen verklaren. Volgens Sorgdrager is het totale aantal processen-verbaal de meest gebruikte indicator voor het niveau van de criminaliteit in Nederland.

Sorgdrager ziet in het dalende percentage een bevestiging haar beleid, dat preventie en repressie niet zonder elkaar kunnen. Bij preventie moet “extra aandacht” worden besteed aan de jeugd, meent de minister. Het is van groot belang ernstige problemen bij de opvoeding vroegtijdig te onderkennen. Dit kan crimineel gedrag op latere leeftijd helpen voorkomen.

Sorgdrager wil niet zover gaan het dalende percentage aangiften “alweer een mooi paars succes” te noemen. Volgens haar zijn er vele terreinen waar effectieve preventie en repressie nog in de kinderschoenen staan: geweldscriminaliteit, georganiseerde misdaad en misbruik van nieuwe informatietechnologieën.