Registratiekamer keert zich tegen plan onderwijsnummer

ROTTERDAM, 2 OKT. De Registratiekamer is tegen de invoering van een persoonsnummer voor alle leerlingen in het onderwijs. Minister Ritzen (Onderwijs) wil elke leerling en student een nummer geven waarmee de overheid de gang van de leerling door het onderwijs kan volgen. Op die manier kan eenvoudig worden gecontroleerd of scholen zich bezondigen aan een dubbele inschrijving of aan het inschrijven van niet-bestaande personen.

Volgens de Registratiekamer, die waakt over rechtmatigheid van gegevensbestanden, komt met een persoonsgebonden nummer de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de leerling in gevaar. Zij noemt de invoering van een nummer een ingrijpend middel waarvan de gevolgen in dit geval niet in verhouding staan tot het beoogde doel.

Onderwijsinstellingen mogen geen gegevens over individuele leerlingen aan de overheid verstrekken. Het voordeel dat met behulp van het nummer gekeken kan worden hoe leerlingen uit achterstandsgroepen het doen op school, weegt niet op tegen het gevaar dat een groot deel van de bevolking permanent kan worden gevolgd, aldus de Registratiekamer.

Het ministerie bepleit het gebruik van het sofi-nummer, omdat de koppeling daarvan aan andere registraties eenvoudig kan worden gerealiseerd. Op die manier kan een maximale efficiëntie in de controle worden bereikt. Personen jonger dan veertien jaar, aan wie de Belastingdienst nog geen sofi-nummer heeft toegekend, zouden van de gemeente een document met een sofi-nummer kunnen krijgen, zo stelt het departement voor.

Maar de Registratiekamer is er tegen dat persoonsgegevens van alle leerlingen en studenten door die koppeling van bestanden voor uiteenlopende doeleinden kunnen worden gebruikt. Uiteindelijk zou daardoor een groot deel van de Nederlandse bevolking permanent kunnen worden gevolgd.

Leerlingen en studenten die een studiebeurs ontvangen hebben al een nummer dat bekend is bij de Informatie Beheer Groep in Groningen. Dit vindt de Registratiekamer geen probleem, omdat dit een gerechtvaardigde controle mogelijk maakt. Het nummer mag echter niet worden doorgeven en voor andere doeleinden worden gebruikt, aldus de Registratiekamer.