Redding van GVB Groningen vergt 14 miljoen gulden

GRONINGEN, 2 OKT. De gemeente Groningen en het Amerikaanse vervoerbedrijf Vancom moeten op korte termijn veertien miljoen gulden in het Groninger Vervoerbedrijf (GVB) steken. Dat is volgens oud-wethouder W. Etty van Amsterdam nodig om het GVB van een ondergang te behoeden.

Etty, werkzaam voor adviesbureau Andersson, Elffers en Felix, heeft in opdracht van de gemeente Groningen de problemen bij het GVB onderzocht. Die problemen ontstonden in het voorjaar, ruim een jaar nadat de gemeente Groningen met Vancom een contract had gesloten over de verkoop van het GVB vóór het jaar 2000. Vancom voert sinds maart 1995 al het management over het GVB. Het personeel verloor het vertrouwen in Vancom toen bijna honderd van de ruim driehonderd chauffeurs een brief kregen met de mededeling dat hun baan op het spel stond wegens de slechte financiële vooruitzichten.

Volgens Etty hebben de gemeente Groningen en Vancom bij de verzelfstandiging en verkoop van het GVB fouten gemaakt. De gemeente ging er te veel vanuit dat de operatie niets mocht kosten en Vancom kocht het GVB weliswaar voor “een prikkie”, maar daarmee tegelijkertijd een ongezond bedrijf, aldus de oud-wethouder. Vancom dwong wel drie ontsnappingsclausules af. Het Amerikaanse vervoerconcern kan onder andere van de verkoop afzien als de OV-studentenkaart verdwijnt of ingrijpend verandert. Die ontsnappingsclausules zorgen voor een onzekere situatie, meent Etty.

Ook had Etty meer duidelijk gevraagd wie nu de leiding over het GVB heeft. Zo had de gemeente haar aandelen verkocht, maar was gemeentesecretaris J. Bosma wel president-commissaris. Bosma is inmiddels afgetreden en H. Koning, directeur van Vancom Nederland, is sinds kort directeur van het GVB.

Etty stelt de gemeente Groningen en Vancom voor opnieuw over de verkoop te onderhandelen. De verkoop zou alsnog op marktconforme wijze moeten gebeuren. De gemeente Groningen moet 5,2 miljoen gulden extra bijleggen en Vancom moet niet 3,4 miljoen gulden voor de GVB-aandelen maar 12,1 miljoen gulden betalen. Dit extra geld is nodig om het eigen vermogen van het GVB aan te vullen van 10 procent naar 25 procent van het balanstotaal.

De gemeente Groningen en Vancom onderschrijven Etty's aanbeveling om opnieuw te onderhandelen. Ze hebben volgens Etty weinig keus. Volgens Etty dwingen overheidsbezuinigingen en het mogelijk verdwijnen van de OV-studentenkaart het GVB samenwerking te zoeken met streekvervoerders Gado, Veonn (onderdeel Verenigd Streekvervoer Nederland) en de Nederlandse Spoorwegen.