PTT Post stippelt 'droomscenario' uit

AMSTERDAM, 2 OKT. “Je kunt in dit vak kralen rijgen om te groeien, wij hebben de relatie met TNT gebruikt om in één klap onze omzet te verdubbelen.” Ad Scheepbouwer, algemeen directeur van PTT Post en bestuurslid van moederbedrijf Koninklijke PTT Nederland (KPN), kon vanochtend in de voetsporen treden van zijn Telecom-collega Ben Verwaayen, de KPN'er die de laatste jaren het meest uitbundig met de geldbuidel mocht zwaaien.

Voor 2,7 miljard gulden heeft Post een bod gedaan op het Australische transportconcern TNT.

Lukt de acquisitie, dan krijgt PTT Post er zo'n 7 miljard gulden aan omzet bij. Daardoor neemt zijn omvang toe tot 13 miljard gulden. Dat is bijna evenveel als de inkomsten van het media-genieke zusje PTT Telecom, dat de laatste jaren zoveel aandacht op zich vestigde met mega-investeringen in onder meer Tsjechië, Indonesië en - recentelijk - Ierland.

Post koestert, vertelde Scheepbouwer vanmorgen, ook al jaren plannen voor expansie, maar wist die tot nog toe alleen in kleine stapjes uit te voeren. De onderneming verwierf van tijd tot tijd bedrijven in sectoren die ze als groeimarkten heeft gedefinieerd, zoals koeriers- en logistieke diensten, direct mail en internationaal posttransport, maar die voegden slechts luttele procenten aan het omzettotaal toe. Graag had Post ook Europees uitgebreid in zijn hoofdactiviteit, het nationaal vervoer van post, maar “het moeizame proces van liberalisering” binnen de Europese Unie maakt dat nagenoeg ondoenlijk, verklaarde Scheepbouwer vanmorgen.

De voorgenomen overname van TNT past niettemin volledig in het strategisch plan dat PTT Post voor zichzelf heeft uitgestippeld. “Een droomscenario,” aldus Scheepbouwer.

Wanneer het Australische transportbedrijf - en diens 50-procents belang in GD Express (waarvan Post 27 procent bezit) - wordt toegevoegd aan Post, dan zijn terstond verschillende doelen bereikt. Post noemt 55 procent van zijn huidige omzet afkomstig uit 'stabiele markten': nationaal vervoer van brieven, distributie van lectuur, exploitatie van postkantoren en filatelie. Met de logistieke en expresse-vervoeractiviteiten van TNT erbij overvleugelen de groeimarkten de andere activiteiten opeens ruimschoots.

'Tijdgevoelige' distributie, logistieke diensten en internationaal transport vormen dan 63 procent van de Post-omzet, activiteiten in multimedia en direct mail komen samen op een aandeel van 12 procent.

Waarmee de voor de toekomst minder perspectiefrijke werkzaamheden in het pakket zijn teruggebracht tot een kwart. “We krijgen een totaal ander profiel”, aldus Scheepbouwer.

Tegelijkertijd worden de internationale activiteiten van Post veel belangrijker. Binnenlands vervoer van brieven en 'mediaservice' zorgen momenteel voor 5 miljard gulden omzet, de rest voor een miljard.

Op de internationale markt voor expressevervoer, corporate mail en logistieke dienstverlening, waar de concurrentie vrij is en de groeiperspectieven aanzienlijk, krijgt Post nu een substantiële omvang: 7 miljard gulden.

Als sterke punten van TNT roemde Scheepbouwer vanmorgen de dominante positie van TNT in Europa en in Azië. In Europa is de combinatie Post-GD-TNT toonaangevend in tijdgevoelige distributie en een van de snelst groeiende logistieke dienstverleners.

En in tegenstelling tot de belangrijkste concurrenten op de wereldmarkt, vooral geworteld in Amerika, beschikt TNT over een ontwikkeld eigen distributienetwerk in groeiregio Azië. De diverse activiteiten van Post en TNT vallen “als een legpuzzel in elkaar”.

Toch is met de acquisitie van TNT nog niet alles botertje tot de boom. Op een omzet van 5,5 miljard gulden over het boekjaar 1996, dat op 30 juni eindigde, behaalde het concern een bedrijfsresultaat van 185 miljoen gulden. Dat is veel minder dan PTT Post bereikt: vorig jaar behaalde dit KPN-onderdeel een resultaat van 721 miljoen gulden op 6,1 miljard omzet.

Of Post inclusief TNT een zelfde verhouding kan behalen, is onduidelijk. Scheepbouwer hield het vanochtend op een “marktconform resultaat” vanaf 1999, wanneer synergie- en schaalgrootte-voordelen zijn benut. In “de branche” gaat men dan uit van 6 tot 7 procent, preciseerde hij.

Wat Post van plan is met TNT's niet-tijdgevoelige distributie (afgelopen boekjaar: 1,25 miljard gulden omzet, 45 miljoen verlies) en met TNT's activiteiten in vliegtuigleasing is evenmin helder. “Voor wat niet past moeten we een oplossing zoeken”, zei KPN's financieel bestuurder Cees Griffioen.

    • Hans Wammes