Onderzoek contracten benzinestations

Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat is bereid te onderzoeken of het haalbaar is verandering te brengen in de “eeuwigdurende” contracten met benzinemaatschappijen voor tankstations langs de rijkswegen. Momenteel hebben drie grote benzinemaatschappijen 90 procent van de benzinestations langs de rijkswegen in handen.

Alleen Shell bezit al 50 procent. De benzinestations langs de rijkswegen nemen ongeveer 30 procent van de totale verkoop van autobrandstoffen voor hun rekening. De Tweede Kamer wil de contracten aan een termijn binden om ook kleinere maatschappijen een betere kans te geven. Jorritsma heeft tot nu toe aangevoerd dat het beëindigen van de contracten tot grote schadeclaims van de gedupeerde benzinemaatschappijen kan leiden. De minister heeft de landsadvocaat de kans op claims laten onderzoeken. VVD-Kamerlid Hofstra zei daarover gisteren: “Het onderzoek van de landsadvocaat sterkt ons in onze overtuiging dat het openbreken van de contracten wenselijk en mogelijk is.”