Nibud: PvdA-plan koophuis kan niet

DEN HAAG, 2 OKT. Het plan van de PvdA-fractie om sociale woningen onder gunstige voorwaarden aan huurders met een inkomen tot 35.000 gulden te verkopen, is “onverantwoord”. Dit zegt C. Groenewegen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in een vraaggesprek met het blad van de Nationale Woningraad dat vandaag wordt gepubliceerd.

Op verzoek van de Tweede-Kamerleden Duivesteijn en Van der Ploeg heeft het Nibud de plannen van de PvdA'ers doorgerekend. Deze zomer lanceerde de PvdA-fractie het plan om huurders van corporatiewoningen wettelijk het recht te geven hun huis te kopen. De fractie vindt dat ook de laagste inkomensgroepen via fiscale en andere maatregelen de kans moeten krijgen een huis te kopen.

Het recht voor huurders om hun huis te kopen, houdt automatisch een plicht in voor de corporaties om de woningen te verkopen. De overkoepelende organisaties, de Nationale Woningraad en het NCIV, hebben het voorstel van de PvdA afgewezen. De twee koepelorganisaties noemen dit “een verkapte nationalisatie van grote delen van het woningbezit van corporaties”.

De PvdA-fractie wil af van de tweedeling waarbij lagere inkomens louter op huurwoningen zijn aangewezen en alleen modale en hogere inkomens zich een koopwoning kunnen permitteren. Volgens de PvdA moet er naast de sociale huursector een sociale koopsector komen.

Groenewegen typeert deze gedachte als“sympathiek”, maar kopen door minima is volgens haar alleen mogelijk als aanvullend op het plan nog vele gunstige financiële regelingen worden getroffen. Het Nibud heeft berekend dat de maandelijkse uitgaven voor wonen met 100 tot 150 gulden stijgen. Groenewegen: “Honderd gulden meer woonlasten per maand betekent dat er een nieuw stuwmeer van mensen in het verschiet ligt met wie het heel snel mis kan gaan.”

In een reactie noemt Van der Ploeg de kwalificaties van Groenewegen “te zwaar”. De knelpunten die Groenewegen signaleert, worden gebruikt bij de concretisering van het plan, aldus Van der Ploeg.