Hof VS herziet in juli wetgeving euthanasie

WASHINGTON, 2 OKT. Het Amerikaanse Hooggerechtshof zal zich in juli opnieuw buigen over het recht van artsen om hulp te verlenen bij euthanasie. Zes jaar geleden erkende het Hof al dat patiënten het recht hebben om medische behandelingen die hun leven kunnen redden, te weigeren.

Het Amerikaanse recht kent geen eenduidige richtlijn over euthanasie. In de meeste Amerikaanse deelstaten verbiedt de wet dat artsen geestelijk gezonde, terminale patiënten op hun verzoek helpen bij het beëindigen van hun leven. Rechtbanken in de staten New York en Washington verwierpen dit jaar echter wetten tegen hulp van artsen bij euthanasie. Het Hooggerechtshof zal deze uitspraken in juli herzien om een landelijke richtlijn te kunnen vaststellen. Verwacht wordt dat het Hooggerechtshof de wetten die hulp van artsen bij euthanasie verbieden, zal verwerpen.

“Dit is een van die cruciale wettelijke onderwerpen die ter discussie blijven staan totdat het hoogste gerechtshof van de natie een beslissing neemt”, aldus de procureur-generaal van Washington. “De uitkomst van deze zaak zal een enorme invloed hebben op de vraag of hulp bij zelfdoding een vast onderdeel wordt van de medische praktijk van onze natie”, meende de procureur-generaal van New York.

Het Hooggerechtshof erkende in 1990 het recht op euthanasie van patiënten. De rechter verklaarde toen dat een geestelijk gezonde, maar lichamelijk ongeneeslijk zieke persoon die niet langer wil leven, een medische behandeling die zijn leven kan redden, mag weigeren.

Het afgelopen jaar wees de rechtbank echter nog het verzoek van de voormalige arts Jack Kevorkian uit Michigan, om het verbod op hulp bij euthanasie op te heffen, af. Kevorkian is drie keer aangeklaagd wegens het verlenen van hulp bij zelfdoding. Hij zegt te hebben geholpen bij meer dan veertig gevallen van euthanasie sinds 1990. Het Hooggerechtshof zal ook zijn rechtszaken herzien. (Reuter)