Hartziekenhuis blijft wel in Breda

BREDA, 2 OKT. De hartkliniek van medisch centrum De Klokkenberg in Breda wordt gesloten en overgeplaatst naar het Ignatius ziekenhuis, eveneens in Breda. Dat heeft minister Borst (Volksgezondheid) besloten.

Volgens de minister is een afzonderlijke kliniek voor hartchirurgie “niet meer van deze tijd”, aldus een verklaring. “Inbedding in een breder geörienteerd ziekenhuis met meer specialismen is beter voor de hartchirurgie.”

Met het besluit wil Borst garanderen dat inwoners van Noord-Brabant en Zeeland een redelijke toegang hebben tot hartchirurgie. “Wanneer De Klokkenberg geen hartchirurgie meer doet, zou er in de regio een aanzienlijke witte vlek ontstaan. Daarom moet de hartchirurgie niet uit West-Brabant verdwijnen.”

Bestuur, directie en medewerkers van De Klokkenberg hebben verheugd gereageerd op het besluit. Ook het Ignatius ziekenhuis is “blij”. Het ziekenhuis hoopt mogelijk al vanaf 1 januari 1997 het thoraxcentrum te doen “herleven”, dat wil zeggen dat de medewerkers in dienst treden van het Ignatius Ziekenhuis om op de huidige locatie van De Klokkenberg te blijven opereren, in afwachting van nieuwbouw bij het Ignatius ziekenhuis. Het gaat inclusief ondersteunende diensten om 220 formatieplaatsen. Het hartcentrum voert jaarlijks 1500 à 1600 open-hartoperaties uit en 1200 dotterbehandelingen.

Eerder dit jaar adviseerde een commissie onder leiding van bestuurskundige R. in 't Veld het thoraxcentrum over te plaatsen naar een algemeen ziekenhuis. Het aantal hartoperaties neemt toe, de patiënten worden ouder en daarbij is een voortdurende samenwerking met belendende disciplines in eenzelfde instelling noodzakelijk, aldus de commissie toen. Deze belendende disciplines ontbreken in De Klokkenberg.

De hartkliniek was vorig jaar in opspraak geraakt na het overlijden van een patiënt bij een voorbereidende longoperatie als gevolg van een “opeenstapeling van fouten, tekortkomingen en nalatigheden” door het behandelende artsenteam, aldus een rapport van de Inspectie voor de Volksgezondheid.

Door het besluit van de minister is de kans kleiner geworden dat de Haagse- en Twentse regio binnenkort vergunning krijgen voor hartchirurgie. De Haagse ziekenhuizen Leyenburg en het Westeinde ziekenhuis, alsmede Medisch Centrum Twente in Enschede hebben herhaaldelijk gevraagd een hartkliniek te mogen beginnen. Er zijn in Nederland tien centra met een vergunning voor hartchirurgie en zes voor kinderhartchirurgie.