Groningen kiest light-rail en trams

GRONINGEN, 2 OKT. Het stadsbestuur van Groningen wil met de aanleg van een light-rail-systeem, een tramnet en transferia het dichtslibben van de stad voorkomen. Daarnaast wordt de zuidelijke ringweg omgelegd en worden auto's van forenzen uit de stad geweerd.

De maatregelen die het college van B en W van Groningen tot 2010 wil nemen, zijn gebaseerd op de verkeersdiscussie Het Kan Verkeeren, een vorm van bestuurlijke vernieuwing. Na een grote enquête ontwikkelden hierin zestig geïnteresseerde burgers in vier werkateliers evenzoveel 'denkrichtingen'. Uit die denkrichtingen heeft het stadsbestuur zijn eigen plan samengesteld. De deelnemers aan de discussie mogen nog op het plan van B en W reageren.

Het autoverkeer rond de stad Groningen zal bij ongewijzigd beleid de komende vijftien jaar meer dan veertig procent toenemen. Het stadsbestuur wil met de voorgestelde maatregelen de groei beperken tot dertig procent. De plannen gaan tussen de anderhalf en twee miljard gulden kosten, desondanks noemt verkeerswethouder J. Pieters ze realistisch. “Dit kabinet heeft investeren in infrastructuur weer op de agenda geplaatst.” Voor de omlegging van de zuidelijke ringweg heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat al een half miljard gulden gereserveerd.

Het light-rail-systeem moet op bestaand spoor komen. Lichte treinstellen, die snel kunnen optrekken en afremmen, moeten circa acht haltes gaan bedienen. Groningen wil met omliggende gemeenten bekijken of dit systeem naar de regio is uit te breiden is. Het stadsbestuur wil van het noorden naar het zuiden van de stad, door het centrum, een tramlijn aanleggen.

Rond de stad moeten vier nieuwe transferia komen. Automobilisten kunnen daar overstappen op het openbaar vervoer. Hoewel het huidige transferium op een mislukking is uitgedraaid, ziet wethouder Pieters hierin nog steeds mogelijkheden. “Je leert van je fouten.” De transferia komen volgens haar op goede lokaties en als het lang-parkeren maar duur genoeg wordt, gaan automobilisten er zeker gebruik van maken, meent zij.

Pieters vindt dat dankzij de verkeersdiscussie een samenhangend plan op tafel ligt. Zonder de inbreng van inwoners van stad en ommeland was het plan kwalitief niet zo goed geweest. “Het is nu niet op de tekentafel bedacht, maar voldoet aan de behoeften van de inwoners.”