Europese oproep tegen witwassen

GENÈVE, 2 OKT. Zeven Europese topmagistraten hebben de internationale gemeenschap opgeroepen om paal en perk te stellen aan witwaspraktijken, geheime rekeningen en fiscale paradijzen. In hun “oproep van Genève” stellen de magistraten dat achter het officiële en eerbare Europa, een wereld schuilgaat van corruptie, mafia-praktijken, drugshandel en terrorisme.

De magistraten uit België, Frankrijk, Italië, Spanje en Zwitserland hebben meegewerkt aan een boek over de duistere kant van West-Europa getiteld 'La justice ou le chaos' dat gisteren in Genève werd gepresenteerd. 'Gerechtigdheid of chaos' van de Franse journalist Denis Robert geeft onder meer met interviews een overzicht van het gebrekkige functioneren in de onderscheiden juridische systemen (Italië, Zwitserland, Frankrijk, België) en van de lacunes in de internationale wetgeving.

In de oproep wordt onder meer de onmiddellijke en effectieve toepassing van de Schengen-akkoorden geëist, die rechtstreekse uitwisseling van onderzoeksgegevens tussen gerechtelijke diensten mogelijk maken, zonder diplomatieke omwegen en bijzondere toestemming van uitvoerende machten. (Belga)