Centrale bank strijkt belastingpiek glad

AMSTERDAM, 2 OKT. Met een kolossale eendaagse speciale belening van 8,4 miljard gulden, heeft De Nederlandsche Bank afgelopen maandag de einde-maands belastingpiek gladgestreken. Zonder een dergelijke ingreep had het tekort aan liquiditeiten in de markt zich ongetwijfeld vertaald in een forse stijging van de daggeldrente.

Het geldmarktbeleid van DNB is mede gericht op het vermijden van scherpe, tijdelijke fluctuaties in korte rentestanden. Op die manier wordt de rust op de geldmarkt en op de guldens-valutamarkt zoveel mogelijk gewaarborgd.

Overigens bleek de eendaagse belening wat aan de ruime kant, waardoor de daggeldrente - ondanks de forse belastingafdrachten - maandag zelfs even daalde tot onder de 2 procent. Gisteren was de rust echter weergekeerd en steeg de daggeldrente weer tot (ruim) boven het speciale beleningstarief van 2,5 procent.

Dit is een meer gebruikelijke situatie. De DM/gulden-koers, de belangrijkste doelvariabele van DNB, bleef onder dit alles in de verslagweek vrij rustig op 1,1215 tot 1,1220 gulden per Dmark. Overigens is dit wel een lichte verzwakking ten opzichte van de weken daarvoor, hetgeen mogelijk mede heeft bijgedragen aan een fractionele opwaartse tendens in de geldmarkttarieven. Het 1- en 3-maands AIBOR tarief noteerden gisteren respectievelijk 5 en 7 basispunten hoger dan een week eerder.

Door de gebruikelijke einde-maands belastingafdrachten stroomde er in de verslagweek per saldo 5,7 miljard gulden in de schatkist. Gisteren is daar weer circa 3 miljard gulden uitgegaan als gevolg van betaling door het Rijk van rente en aflossing op staatsleningen (2,8 miljard gulden) en van enkele kleinere posten. Voor de komende week worden verder geen grote mutaties verwacht in de geldmarktsituatie. Om die reden heeft DNB de gisteren ingaande speciale belening (4,3 miljard gulden) weer vastgesteld voor een termijn van zeven dagen en de maandag ingaande kasreserve (2,0 miljard gulden) zelfs voor 15 dagen.

Eveneens maandag heeft de storting plaatsgehad op de gebruikelijke einde maands veiling van Nederlandsche Bank Certificaten. Dit door DNB uitgegeven papier dient, naast de kasreserve, voor afroming van een geldmarktoverschot.

De omvang van zowel de nieuwe kasreserve als de nieuw uitgegeven NBC's is door DNB op een iets lager niveau vastgesteld dan de corresponderende vervallende faciliteiten.

Bron: Economisch Bureau ING