CAO-conflict over auteursrecht

AMSTERDAM, 2 OKT. Tussen dagbladuitgevers en de vakbond voor journalisten, NVJ, is een conflict uitgebroken over auteursrechten. Onderhandelingen daarover in het kader van een nieuwe CAO zijn afgelopen maandagavond gestaakt.

Dagbladuitgevers willen dat journalisten hun auteursrechten opgeven zodat ze voor dagbladen geschreven artikelen ongehinderd kunnen hergebruiken voor nieuwe produkten zoals databanken, CD-roms, en elektronische knipselkranten. De NVJ, de vakbond voor journalisten, wilde niet aan die eis tegemoetkomen, waarop de uitgeversvereniging NDP de onderhandelingen heeft opgeschort.

In de huidige CAO staat dat journalisten toestemming moeten geven voor hergebruik van artikelen. Ze kunnen weigeren omdat ze bezwaren hebben tegen de wijze waarop met het artikel wordt omgegaan of omdat ze het niet eens zijn met de vergoeding die er tegenover staat. De NDP wil dat onderdeel uit de CAO schrappen. Vanochtend wilde de NDP geen inhoudelijke reactie geven.

Volgens Inge Brakman van de NVJ gaat de journalisten in de eerste plaats om “zelfbeschikking en het intellectuele eigendom van journalisten”.

Als compromis heeft de NVJ voorgesteld een vergoeding de eerste drie jaar achterwege te laten. “Als die nieuwe media een goudmijn blijken te zijn, kunnen we later een afspraak over vergoedingen maken.” Daarop wilde de NDP, volgens de NVJ, echter niet ingaan.