Borst: advies over medicijn bij kanker

DEN HAAG, 2 OKT. Minister Borst (Volksgezondheid) zal de Ziekenfondsraad “één dezer dagen” alsnog om een advies vragen over de richtlijn voor de toepassing van het middel Taxol. Dit middel wordt gebruikt bij eierstokkanker en borstkanker.

Er moet volgens Borst een einde komen aan het feit “dat ziekenhuizen bepalen wat wel en niet wordt gebruikt”. Dit bleek vanmorgen tijdens een overleg in de Tweede kamer over de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen.

Het middel Taxol is sinds 1993 in Nederland beschikbaar, maar in sommige ziekenhuizen wordt het medicijn om budgettaire redenen helemaal niet verstrekt. Volgens de Ziekenfondsraad zouden tussen de 1800 en 3500 patiënten in aanmerking voor het middel moeten komen, maar in de praktijk krijgen slechts tussen de 300 en 600 vrouwen Taxol werkelijk toegediend. De Nederlandsche Internisten Vereniging en de Vereniging van Integrale Kankercentra hebben enkele maanden geleden een richtlijn opgesteld waaruit blijkt dat ongeveer 2.500 duizend patiënten het medicijn zouden moeten krijgen. Dit zou ongeveer veertig miljoen gulden kosten, terwijl er nu circa tien miljoen aan Taxol wordt besteed.

De richtlijn zou aanvankelijk volgens het ministerie door de Ziekenfondsraad in beraad worden genomen, maar de Ziekenfondsraad bleek geen officieel verzoek van Borst te hebben dit daadwerkelijk te doen. “Ik veronderstelde dat de Ziekenfondsraad er naar zou kijken, maar ik had daartoe zelf het intiatief naar de raad moeten nemen”, aldus Borst. Ze zei toe dit alsnog binnenkort te zullen doen.

Kamerlid Oudkerk (PvdA) vindt dat de richtlijn eventueel wettelijk moeten worden vastgelegd. “Het kan niet zo zijn dat een patiënt in Tilburg wel Taxol krijgt en in Groningen niet”, aldus Oudkerk. Voorts vind Oudkerk dat de problemen rond Taxol snel moeten worden opgelost. “Als er te lang wordt gewacht, zijn de vrouwen al dood voordat er iets is geregeld.”

Borst zei de Kamer verder toe de Ziekenfondsraad advies te zullen vragen over het anti-epilepsiemiddel Lamictal. Dit middel wordt niet vergoed door het ziekenfonds, maar wordt vooralsnog door de industrie gratis aan patiënten ter beschikking gesteld.

In de begroting van Volksgezondheid is 180 miljoen gereserveerd voor een aantal nieuwe geneesmiddelen voor aids en een middel voor MS. Volgens Borst zal dit geld structureel voor deze medicijnen worden uitgetrokken.