Akkoord in zicht voor Eurotunnel

PARIJS, 2 OKT. Na zeven maanden van onderhandelen is er een globale overeenkomst bereikt tussen Eurotunnel en een afvaardiging van de 225 banken die de onderneming financieren. Het plan is goedgekeurd door de president van de Franse handelsrechtbank die bij de onderhandelingen bemiddelde. De directie van Eurotunnel heeft dit, bij monde van mede-voorzitter Sir Alistair Morton en Patrick Ponsolle vanochtend bevestigd.

Voor het eind van deze week moeten Eurotunnel en de betrokken banken het akkoord over de herstructurering van de schuld bekrachtigen. Details van de overeenkomst zullen begin volgende week bekend gemaakt worden. De handel in de aandelen Eurotunnel zal dan hervat worden.

Eurotunnel en haar schuldeisers hebben gisteren de hele dag verder onderhandeld, ondanks het verstrijken van het ultimatum maandag om middernacht. Door het ultimatum te laten verstrijken riskeerde de onderneming een aanvraag tot faillisement door de Franse handelsrechtbank.

De onderhandelaars namens Eurotunnel, de Fransman Robert Badinter en de Brit Lord Wakeham, mochten verder praten omdat een akkoord binnen handbereik leek. De exploitant van de ondergrondse kanaalverbinding tussen Engeland en Frankrijk kan de laatste tijd kostendekkend opereren, maar is niet in staat om aan de financiële verplichting van haar schuldenlast, 22,7 miljard gulden, te voldoen.

De verwachting is dat er een schuldsanering in ruil voor aandelen zal plaatsvinden, de banken zouden zo 49 procent van de aandelen Eurotunnel in handen krijgen. Een groep van ruim twintig banken, de directie van de onderneming en uiteindelijk de 750.000 aandeelhouders moeten hun goedkeuring nog aan het plan geven.

De aandeelhouders, voor het grootste deel Fransen, zullen binnen enkele maanden bijeenkomen in een buitengewone vergadering om zich uit te spreken over de overeenkomst. Of de banken daadwerkelijk aandelen Eurotunnel hebben gekregen moet nog blijken, de onderneming heeft meermalen laten weten dat dit alleen bespreekbaar is wanneer dat gepaard zou gaan met “een substantiële vermindering van de schuld.” Daarnaast moet een “duidelijke meerderheid” van de stukken in handen blijven van de aandeelhouders.

Op 14 september vorig jaar schortte de onderneming de rentebetalingen aan haar schuldeisers op. Zij verkreeg destijds onvoldoende inkomsten om aan de dagelijkse rentelast van ruim 5 miljoen gulden te voldoen. Uit de halfjaarcijfers van Eurotunnel blijkt dat de tunnelexploitant de laatste zes maanden een positief bedrijfsresultaat behaalde. Het verlies over het eerste halfjaar is teruggedrongen van 1,2 miljard gulden in dezelfde periode vorig jaar tot 970 miljoen gulden dit jaar. De omzet verdubbelde ruimschoots van 274 miljoen gulden tot 585 miljoen gulden. (AFP/Reuter)