Waigel: Duitse belasting moet fors omlaag

BONN, 1 OKT. De Duitse minister van Financiën Theo Waigel heeft gisteren bekendgemaakt dat de regering van plan is het toptarief bij de inkomstenbelasting ingrijpend te verlagen: van 53 procent naar 35 procent.

Deze verlaging is onderdeel van een verregaande belastinghervorming in Duitsland die de regering op 1 januari 1999 wil invoeren.

Waigel kondigde dit gisteren aan op een speciale bijeenkomst van de christendemocratische CDU in Bonn. Volgens de CSU-minister zal ook het laagste inkomenstarief aanzienlijk moeten dalen. De lage inkomens betalen 26 procent belasting. Waigel zei dat dit cijfer naar beneden moet tot onder de 20 procent om arbeid voor mensen met een lager inkomen weer aantrekkelijk te maken. “Hoge belastingen schrikken investeerders af”, zei Waigel, die de voorgenomen belastinghervorming een belangrijk signaal voor het buitenland noemde. Vooral de inkomensonafhankelijke belastingen noemde hij een belangrijke hindernis voor het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen.

Kapitaalvorming moet in Duitsland plaatsvinden en niet in het buitenland, meende de minister van Financiën. De vennootschapsbelasting voor bedrijven moet volgens hem ook “ingrijpend” worden verlaagd zodat Duitsland weer kan concurreren met het buitenland.

Om de belastingverlaging te kunnen financieren is een aanzienlijke verbreding nodig van de belastinggrondslag. “Dat zal nog harde discussies opleveren en harde beslissingen vergen”, aldus Waigel.

Het kan betekenen dat bijvoorbeeld ook belasting moet worden betaald over werkloosheidsuitkeringen als de echtgenoot of echtgenote over een aanvullend inkomen beschikt, liet de minister doorschemeren.

Alle belastingvrije inkomens zullen worden doorgelicht, zei Waigel. Dat betekent dat ook het belasten van pensioenen ter discussie staat. “Wie werkelijk een verlaging van de belastingen wil, mag bij verbreding van de belastinggrondslag geen taboes kennen.” Daarnaast zullen tal van belastingvoordelen ongedaan worden gemaakt. De minister zei de zogenaamde kerkbelasting niet te willen aantasten. Over een verhoging van de BTW liet hij zich niet uit. De belastingplannen worden momenteel uitgewerkt door een speciale commissie die de regering van CDU/CSU en FDP heeft ingesteld.