Seniorenprodukten

Dr. H. Verwey-Jonker beschrijft in het door haar geschreven artikel op de opiniepagina (26 september), dat het voor senioren niet altijd meevalt te krijgen wat er gewenst is. Vele detaillisten weten niet precies wat er zoal wordt geleverd als het om seniorenprodukten gaat.

Ook de meest gangbare weg, die van het ouderenwerk of de 'éénloketfunctie', is slechts gespecialiseerd in produkten van de gesubsidieerde sektor. Deze dienstverlening heeft als nadeel dat vele klanten van deze instelling wel uitstekend worden geholpen als het de gesubsidieerde sector betreft, maar dat deze hulpverleners tekort schieten als het om diensten en produkten van de particuliere markt gaat. Op de particuliere markt bevinden zich reeds vele aanbieders die tegen concurrerende prijzen vergelijkbare produkten leveren. Zodoende zijn klanten vaak onnodig duur uit wanneer bemiddeling tot de gesubsidieerde sector beperkt wordt.

Toch hoeven mensen als Verwey-Jonker niet te wanhopen, sinds kort is er een tendens zichtbaar waarbij niet alleen de gesubsidieerde sector zich meer profileert, ook de markt laat sterker van zich horen. De nieuwste ontwikkeling is die van de seniorenadviseur. Deze bemiddelt voor haar klanten alle sectoren en heeft ook een aanzienlijk bestand aan produkten speciaal voor senioren of is bereid deze zoektocht voor haar klanten te ondernemen. Wellicht kan dr. H. Verwey-Jonker de volgende keer van deze ontwikkeling gebruikmaken.