Rechtbank lette op naoorlogs gedrag van Priebke

ROME, 1 OKT. Oud-SS-er Erich Priebke kon niet worden veroordeeld wegens zijn rol in een massa-executie in Rome omdat er teveel tijd is verstreken en omdat hij na de oorlog niets meer met het nazisme te maken heeft gehad, schrijft het militaire tribunaal van Rome.

Twee maanden nadat de 83-jarige Priebke in een geruchtmakende uitspraak niet strafbaar werd verklaard, presenteerde het tribunaal gisteren de motivatie van dat vonnis. In het 123 pagina's tellende document schrijft rechtbankpresident Agostino Quistelli dat Priebke direct na de oorlog een gevangenisstraf van 21 tot 30 jaar zou hebben gekregen wegens moord. Nu is de zaak verjaard. Het hof achtte bewezen dat Priebke heeft deelgenomen aan de massamoord op 335 Italianen, in maart 1944. Maar volgens Quistelli ontbraken verzwarende omstandigheden als wreedheid en voorbedachte rade, waardoor het delict niet zou zijn verjaard. Wreedheid achtte Quistelli niet bewezen. Een reconstructie volgens welke iedere nieuwe groep slachtoffers op net-gefusilleerde mensen moesten gaan staan, is volgens de president van het hof “niet zeker”. Dat Priebke bij ondervragingen op het SS-hoofdkwartier mensen sloeg, betekent nog “geen bijzondere woestheid of wreedheid”.

In zijn motivatie schrijft Quistelli dat er eerder sprake was van verzachtende omstandigheden. Hij wees erop dat Priebke in de Argentijnse stad Bariloche, waar hij zich in 1948 vestigde, een rustig leven heeft geleid en dat hij niet meer in staat moet worden geacht nu nog misdaden te begaan. Quistelli schreef dat het een zeer moeilijke beslissing was geweest. Hij onthulde dat een van de drie rechters het niet eens was met de uitspraak.

Priebke zit nog steeds gevangen. Direct na de uitspraak, toen woedende betogers het militaire tribunaal hadden omsingeld, is hij opnieuw gearresteerd. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Of dit juridisch mogelijk is na het proces, moet worden besloten door het Constitutionele Hof.