Publieke moraal

De stelling van Paul B. Cliteur dat een publieke moraal 'heel goed' zonder God kan, getuigt weliswaar van een stoutmoedige inborst - zijn naamsverwant Jacob die met de engel streed kan ervan meepraten -, zij stelt het gegeven dat wereldwijd momenteel naar schatting 72 procent van de mensen lid is van de grote godsdiensten wel in een vreemd daglicht.