Principe-akkoord voor nieuwe CAO tuinbouwsector

DEN HAAG, 1 OKT. De tuinbouwsector heeft na een CAO-loze periode van ruim anderhalf jaar een principe-akkoord bereikt over een nieuwe arbeidsovereenkomst. De overeenkomst voor de ongeveer 32.000 werknemers geldt tot 1 oktober 1997. Dit hebben de bonden vanmorgen bekendgemaakt.

In de CAO, die geldt voor de glastuinbouw, de fruitteelt en de volle grondstuinbouw, krijgen de werknemers er naast een eenmalige vergoeding van 1,4 procent van hun jaarinkomen voor de periode dat er geen CAO was, een loonsverhoging van 2,1 procent. Werknemers die eenvoudige werkzaamheden verrichten waarvoor geen opleiding of werkervaring is vereist krijgen het wettelijk minimumloon plus 10 procent. Een verkorting van de werkweek waarvan eerder vanuit werd gegaan gaat niet door. Het principe-akkoord is vooralsnog niet onderschreven door de champignonsector. Er zal een apart overleg moeten plaatsvinden over de arbeidsvoorwaarden in die sector. De CNV Industrie- en Voedingsbond vindt het akkoord “een voldoende waard”. “Het ontbreken van een CAO heeft geen goed effect gehad op de sector. Dit is een akkoord met iets meer plussen dan minnen”, aldus een woordvoerder van de bond. De werkgevers verenigd in LTO Nederland hebben het akkoord vanmorgen goedgekeurd.

Onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de tuinbouw hebben zich meer dan anderhalf jaar voorgesleept. In december 1995, een jaar nadat de oude CAO was verlopen, was er een moeizaam bereikt onderhandelingsresultaat. Het bestuur van de federatie van land- en tuinbouworganisaties (LTO Nederland) heeft destijds het voorstel voor een nieuwe CAO voor de land- en tuinbouw en boomkwekerij verworpen. Doordat de achterban van de werkgevers zich niet kon vinden in het principe-akkoord voor een nieuwe CAO, zagen de voedingsbonden van FNV en CNV voor zich zelf geen rol meer in het Landbouwschap.Daarmee werd de opheffingsprocedure van het Landbouwschap voortgezet. Dit was het voormalige centrale regel- en overlegorgaan voor de agrarische sector. Werkgevers en bonden hebben zitting in het bestuur van deze club die inmiddels is opgeheven.