Premier Bosnië: EU is nalatig bij economische hulp

WASHINGTON, 1 OKT. De Bosnische premier Hasan Muratovic heeft gisteren de Europese Unie scherp gehekeld, omdat zij beloften voor economische hulp bij de wederopbouw niet nakomt.

Muratovic deed zijn uitlatingen op een persconferentie tijdens de jaarvergadering Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarbij een eerste rapport werd gepresenteerd over de vorderingen bij de uitvoering van de wederopbouw na de donorconferenties in december vorig jaar en april van dit jaar. Het rapport is opgesteld door de Wereldbank en de Europese Commissie.

Volgens premier Muratovic de Europese Unie bij de uitvoering van haar hulpbijdrage door “complexe administratieve procedures” gehinderd. “De Europese Unie begon voor alle anderen, maar als je nu het resultaat ziet dan is slechts een deel van wat is beloofd ook uitgevoerd”, aldus Muratovic die de Bosnische delegatie tijdens de jaarvergadering van IMF en Wereldbank leidt. Muratovic, die wel de Europese inspanningen tijdens de oorlog prees voor onder meer de Bosnische vluchtelingen, zei dat “bepaalde EU-vertegenwoordigers” voor de huidige trage hulp verantwoordelijk zijn. Maar hij wilde niet op bijzonderheden ingaan.

Volgens anonieme functionarissen van de Wereldbank zijn er binnen de Europese Unie problemen over de aanbesteding van projecten. “Zodra een project is geïdentificeerd is er onenigheid over welk land het mag uitvoeren,” aldus een Wereldbank-functionaris.

Uit het rapport blijkt dat van de 1,9 miljard dollar aan hulp die door bilaterale en multilaterale donoren is toegezegd inmiddels voor 879 miljoen dollar in uitvoering is genomen. De Wereldbank werkt het snelst: van de toegezegde 335 miljoen dollar is 218 miljoen in uitvoering. Daarna volgen de Verenigde Staten: van de toegezegde 281,7 miljoen dollar is 166,5 miljoen in uitvoering, waarvan een belangrijk deel te maken heeft met vredesactiviteiten. De Europese Commissie blijft aanzienlijk achter. Van de toegezegde 367,1 miljoen dollar is nog niet de helft (141,6 miljoen dollar) in uitvoering. Een aantal landen presteert overigens nog aanzienlijk slechter. Sommige daarvan hebben van hun toezegging nog helemaal niets waargemaakt, waaronder Turkije, Saoedi-Arabië en Rusland. Voor Italië geldt bijna hetzelfde. Ook de Oost-Europabank heeft nog geen enkel project in uitvoering. Volgens deskundigen is dit te wijten aan het feit dat om het rentedragende leningen gaat. Van de Nederlandse toezegging van ruim 100 miljoen dollar is ruim de helft in uitvoering.

Volgens het rapport zijn met de gelden de levensomstandigheden van de Bosniërs direct verbeterd. Zo wordt maandelijks sociale steun aan 400.000 behoeftige burgers verstrekt. Verder zijn 15.000 woningen verbeterd en is in 32.000 flats in Sarajewo verwarming aangelegd. Ook zijn drie energiecentrales weer in gebruik genomen.

De hulp aan de Bosnische Serviërs in de Republika Srpska is sterk achtergebleven, omdat nog niet aan alle voorwaarden voor de uitvoering van het Dayton-vredesakkoord was voldoen. Wereldbank en Europese Commissie dringen in het rapport daarom aan op een extra inspanning voor dit gebied. Ook wordt gepleit voor een betere coördinatie tussen de hulpgevers.

Verder moeten donoren op korte termijn gelden toezeggingen voor 1997, omdat de wederopbouw anders vertraging kan oplopen. Voor eind dit jaar is een nieuwe donorconferentie voorzien. Premier Muratovic zei dat voor de komende drie jaar op 5,1 miljard dollar wordt gerekend, waarmee de ergste noden kunnen worden gelenigd.