Moraal

Alle pogingen tot koppeling ten spijt, godsdienst en moraal hebben principieel niets met elkaar te maken, stelde P.B. Cliteur onlangs in deze krant. Als godsdienst tweeduizend jaar lang invloed heeft gehad op onze moraal, dan hebben we het tweeduizend jaar lang verkeerd gedaan.

Hieronder drie reacties. Volgens G. Manenschijn ziet Cliteur de belangrijkste schakel tussen godsgeloof en moraal over het hoofd: de motivatie om moreel te handelen. A. Lascaris betwijfelt of de moraal wel valt te baseren op de consequenties van ons gedrag, zoals Cliteur bepleit. En L.J.H. Janssen meent dat het antwoord op de vraag naar de rechtvaardiging van de moraal helemaal niet bestaat.