Mandela en Beatrix aan staatsbanket

Foto: PRETORIA - President Mandela van Zuid-Afrika bood koningin Beatrix, die het land gedurende vier dagen bezoekt, gisteravond een staatsbanket aan. Het banket voltrok zich op een vroeger tijdstip dan gewoonlijk, omdat Mandela vroeg naar bed wil wegens zijn gezondheid.

Op het banket hield de koningin een deel van haar speech in het Nederlands, op zijn beurt sprak Mandela even in het Afrikaans. De keuze van de taal lag gevoelig, sinds een aantal extreem-rechtse Afrikaanse organisaties een verzoek bij de Nederlandse ambassade had ingediend om de koningin haar speech niet alleen in het Engels maar ook in het Nederlands te laten houden.

De koningin is op bezoek in Zuid-Afrika met prins Claus, kroonprins Willem-Alexander, de ministers Wijers en Van Mierlo en een uitgebreide handelsdelegatie.

Vandaag zou Beatrix naar Johannesburg gaan, waar ze een bezoek brengt aan de kunstenaarsbuurt New Town. Ook gaat zij naar een tentoonstelling van schilderijen van zeventiende-eeuwse Nederlandse meesters in Zuidafrikaans bezit.

Beatrix zou vandaag ook een bezoek brengen aan het Constitutionele Hof van Zuid-Afrika. Verder ontvangt zij driehonderd vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenschap in dat land, ongeveer tachtigduizend mensen groot.

(Foto Frank van Beek/Capital Photos).