Kabelfusie tussen KPN en Philips van de baan

ROTTERDAM, 1 OKT. Koninklijke PTT Nederland (KPN) en Philips-dochter UPC zien af van bundeling van hun kabeltelevisiebelangen. Dit heeft KPN gisteren bekendgemaakt. Beide partijen zien “onvoldoende basis” voor een strategische samenwerking. Volgens een mededeling van KPN zal de onderneming het overleg over “mogelijke samenwerkingsvormen” met andere partijen voortzetten. Doel daarvan is, aldus KPN, kabelactiviteiten op Europese schaal te ontwikkelen.

Samenvoeging van de kabelbelangen van KPN en die van United and Philips Communications had Nederlands grootste kabelconcern opgeleverd, eigenaar van circa 40 procent van de Nederlandse kabelaansluitingen. KPN-dochter KPN Kabel bezit onder meer een meerderheidsbelang in Casema, met 1,2 miljoen abonnees de grootste kabelexploitant in Nederland. UPC is de vorig jaar gevormde gezamenlijke onderneming waarin Philips Media en United International Holdings Inc. hun Europese kabeltelevisiebelangen hebben ondergebracht. De inbreng van Philips hierin bestond onder meer uit zijn belangen in de Amsterdamse en Eindhovense kabelnetten in. Het aantal kabelabonnees dat UPC vorig jaar telde bedroeg ongeveer 2 miljoen.

KPN noch Philips willen toelichten waarom gesprekken over een eventuele fusie, die al sinds vorig jaar plaatshadden, op niets zijn uitgelopen. “Dan geven we een stukje van onze strategie prijs”, aldus een Philips-zegsman. “We zijn nog met anderen in gesprek”, aldus KPN.

Op zichzelf leek een fusie tussen UPC en KPN Kabel voor de hand liggend. Beide bedrijven behoren tot Europa's grootste kabelexploitanten, streven naar expansie en hebben een stevige Nederlandse basis. Philips beschouwt het transport van informatie als een activiteit waarin veel geld te verdienen valt, en heeft de afgelopen jaren honderden miljoenen gestoken in de verwerving van kabelbelangen.

KPN moet van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) zijn greep op dochter Casema losser maken. De minister vindt het grote belang dat KPN in Casema heeft (zo'n 77 procent) niet bevorderlijk voor de concurrentie in telecommunicatie. Casema wil als deelnemer in Enertel straks de concurrentie aangaan in telefonie met een andere KPN-dochter, PTT Telecom. Door een fusie met Philips zou het huidige KPN-belang in Casema kunnen worden teruggebracht tot een minderheidsdeelneming. KPN-topman W. Dik zei eerder dat Jorritsma zich zou kunnen verenigen met de beoogde fusie.

Zowel Philips als KPN zeggen met andere ondernemingen in gesprek te zijn over samenwerking. KPN overweegt daarnaast de afstand tot Casema te vergroten door van KPN Kabel een structuurvennootschap te maken, een optie waar Jorritsma zich evenmin tegen heeft verzet. Een andere mogelijkheid om afstand te nemen van Casema is een aparte beursgang.