Hogere kerosineprijs maakt vliegen duurder

De KLM overweegt de sterk gestegen kerosineprijs door te berekenen aan de passagiers. De luchtvaartmaatschappij bekijkt nog op welke manier dat moet gebeuren. Het meest waarschijnlijk is dat de maatschappij de tarieven verhoogt. De prijs voor vliegtuigbrandstof is de laatste maanden met 30 tot 40 procent gestegen.

De hogere brandstofprijs kost de KLM honderden miljoenen guldens extra. De prijsstijging wordt veroorzaakt doordat de Verenigde Staten bezig zijn hun voorraden aan te vullen, die zij eerder hebben verkocht. De weer toegenomen onrust in Irak zorgt ook voor een hogere brandstofprijs. Een woordvoerder van de KLM onderstreept dat het een goede zaak zou zijn als de luchtvaartindustrie in haar geheel een besluit zou nemen over compensatie van de dure kerosine. Hiermee is te voorkomen dat de toch al moordende concurrentie in de luchtvaart verhevigt en de KLM zich met hogere tarieven uit de markt prijst. KLM overlegt met andere luchtvaartmaatschappijen over doorberekening van de hogere brandstofprijs. De kans bestaat ook dat de KLM de hogere brandstofprijs probeert te compenseren door extra bezuinigingen door te voeren. Het invoeren van een brandstofheffing is minder waarschijnlijk. Dat deden de luchtvaartmaatschappijen wel tijdens de Golfoorlog maar toen was er sprake van een zeer onzekere situatie.