Hengelo pakt discriminatie en overlast in horeca aan

HENGELO, 1 OKT. De gemeente Hengelo gaat strenger optreden tegen horeca-gelegenheden die zich niet aan de regels houden. Dit is de uitkomst van een convenant dat de gemeente gisteren met de plaatselijke politie en horeca heeft gesloten. In het convenant is vastgelegd hoe de drie partijen omgaan met zaken als overlast, discriminatie en drugsoverlast. Volgens de gemeente is het voor het eerst dat er in Nederland een dergelijke overeenkomst wordt ondertekend.

Volgens burgemeester W. Lemstra krijgt een horeca-ondernemer die de regels overtreedt eerst een gele kaart. Bij de tweede overtreding volgt een rode kaart, die onder andere een maand sluiting tot gevolg kan hebben. Het convenant geldt voor elk van de 190 cafés en bars die Hengelo (70.000 inwoners) rijk is. De gemeente kwam afgelopen zomer in het nieuws toen een actualiteitenrubriek aantoonde dat in verschillende discotheken mensen wegens hun huidskleur werden geweigerd, hetgeen in Hengelo veel opwinding teweeg bracht.

Het convenant omvat afspraken op het gebied van openbare orde en leefomgeving, alcohol- en drugsgebruik, toelatings- en selectiebeleid. Zo is vastgelegd dat de horecabaas direct contact met de politie opneemt als hij merkt dat er in zijn zaak harddrugs of softdrugs worden gebruikt. Bovendien worden de zogeheten happy hours, uren waarop drank goedkoper wordt verkocht, verboden en mag een ondernemer geen mensen in zijn zaak toelaten die al dronken zijn.

Als het gaat om het toelatingsbeleid mag een ondernemer nadrukkelijk niet discrimineren bij het stellen van eisen aan de bezoekers of bij het binnenlaten en bedienen van klanten. Ook mag hij “op geen enkele wijze voldoen aan discriminerende eisen, wensen en opdrachten van bezoekers en opdrachtgevers”, of zaalruimte verhuren voor bijeenkomsten van organisaties die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie. De politie heeft zichzelf tot taak gesteld elke klacht over discriminatie serieus te nemen, “ongeacht het tijdstip waarop deze klacht wordt ingediend”.

Het landelijk bureau ter bestrijding van rassendiscriminatie in Utrecht is redelijk tevreden met het omvangrijke convenant, zo zei woordvoerder F. Pisanu gisteren. “Wij beschouwen het als een eerste stap naar een integraal en effectief anti-discriminatiebeleid, dat de de basis kan vormen voor invoering elders. Het convenant valt of staat evenwel met een adequate uitvoering.”

De gemeente houdt overigens een stok achter de deur. Over vier maanden wordt het convenant geëvalueerd. Mochten gemeente, politie of horeca niet in staat zijn geweest het aantal gevallen van overlast duidelijk terug te dringen, dan behoudt de gemeente zich volgens Lemstra het recht voor in de algemene politieverordening nieuwe bepalingen op te nemen met betrekking tot anti-discriminatie.