Gesprekken over oplossing voor schuldenlast gaan mogelijk door; Ultimatum Kanaaltunnel voorbij

ROTTERDAM, 1 OKT. Zonder dat een regeling van de schuldenlast is getroffen verstreek afgelopen nacht om twaalf uur het ultimatum aan Eurotunnel. Twee onafhankelijke onderhandelaars hadden tot dat moment de tijd om tot een bevredigende oplossing voor alle betrokken partijen te komen.

De Franse handelsrechtbank maakte rondom het middaguur bekend later deze dag te komen met een publieke verklaring. De Frans- Britse onderneming die de kanaaltunnel exploiteert, heeft een schuld van 22,7 miljard gulden bij 225 banken.

Volgens niet nader genoemde bronnen dichtbij de onderhandelingen zullen de gesprekken evenwel vandaag verder gaan. Eurotunnel schortte gisteren al de handel in aandelen Eurotunnel in Londen, Parijs en Brussel op. Dit was een voorzorgsmaatregel om speculatie op een mogelijke regeling tussen Eurotunnel en haar schuldeisers te voorkomen.

The London Times meldde dat vertegenwoordigers van zesentwintig betrokken banken komende vrijdag bijeen zullen komen om de laatste voorstellen te bekijken. De verwachting is dat in een eventuele overeenkomst de schulden met aandelen zullen worden verrekend. Dat zou de 225 betrokken banken een belang van 49 procent in de onderneming geven.

Vorig jaar september zag de Frans-Britse onderneming zich genoodzaakt de rentebetalingen over de schulden voor 18 maanden, tot 14 maart 1997 op te schorten. In februari werd de hulp ingeroepen van twee bemiddelaars.

“De informele procedure staat onder supervisie van de rechtbank in Parijs, waardoor de aandeelhouders en anderen er zeker van kunnen zijn dat met de belangen van alle betrokken partijen, niet alleen de geldschieters, rekening wordt gehouden”, aldus een verklaring van Eurotunnel destijds.

Een Fransman, Robert Badinter en een Brit, Lord Wakeham, zagen zich voor de moeilijke taak geplaatst tot een bevredigende oplossing voor alle partijen te komen. Voor zowel de betrokken banken als de aandeelhouders van Eurotunnel staan grote belangen op het spel. Het mandaat zou in eerste instantie tot eind juni lopen, maar werd toen al verlengd.

Begin augustus werd het mandaat wederom verlengd, nu met twee maanden, tot gisteren. Meerdere malen liet de Frans-Britse tunnelexploitant weten dat er vorderingen werden gemaakt, doch dit heeft zich niet geuit in enig concreet resultaat, naar nu blijkt.

Een derde verlenging van het mandaat lijkt niet aan de orde, zo zegt een goed geïnformeerde bron. Alhoewel er al wel sprake is van een globaal akkoord tussen Eurotunnel en haar zes grootste geldschieters.

Intussen gaat het met de exploitatie van de tunnel steeds beter. Augustus was de beste maand van haar bestaan. Het verkeer in de tunnel is zo goed als verdubbeld in vergelijking tot vorig jaar. Het bedrijf zou dit jaar winst kunnen maken, de grote schuldenlast gooit echter roet in het eten.

De grote toename van de verkeersstroom in de tunnel werd gerealiseerd dankzij een aanzienlijke tariefsverlaging. Er is in sommige gevallen zelfs sprake van een halvering van de prijs. Ook de Eurostar, de passagierstrein die door de tunnel rijdt, kende een stijging van het aantal vervoerde passagiers van liefst 72 procent in een jaar tijd.