Docters is tegen band gemeenten met verkoop hasj

DEN HAAG, 1 OKT. Gemeenten moeten ervoor waken dat zij niet te direct betrokken raken bij coffeeshops, omdat zij anders medeplichtig kunnen raken bij een strafbaar feit.

Dit heeft de voorzitter van het college van procureurs-generaal, A. Docters van Leeuwen, gisteren gezegd tijdens een bijeenkomst over de bestrijding van drugsoverlast in Den Haag. Volgens Docters van Leeuwen kan betrokkenheid van een gemeente bij een bepaalde coffeeshop, bijvoorbeeld door subsidie te geven, ertoe leiden dat het lokale bestuur zichzelf tegenkomt als strafvervolging wordt ingesteld. Dat kan gebeuren als de coffeeshop zich niet houdt aan de vastgestelde criteria, zoals het verbod op de verkoop van harddrugs of het verbod op de verkoop van softdrugs aan minderjarigen.

Docters van Leeuwen doelde op een aantal lokale initiatieven die de laatste maanden zijn bedacht om het softdrugsbeleid te reguleren. Hij gaf als voorbeeld het experiment van de gemeente Delfzijl. Daar werd onlangs een stichting opgericht die een coffeeshop exploiteert. De gemeente hoopt daarmee een betere greep te krijgen op de verkoop van softdrugs, waardoor de overlast beter kan worden bestreden. Het initiatief in Delfzijl heeft inmiddels geleid tot vragen van de Tweede Kamer aan minister Sorgdrager (Justitie).

Het kabinet laat in zijn drugsnota overigens de mogelijkheid van dit soort lokale experimenten open. In gemeenten als Zoetermeer en Emmen wordt ook geƫxperimenteerd met het coffeeshopbeleid. De gemeenteraad van Emmen speelde zelfs met de gedachte om de teelt van cannabis in eigen hand te nemen, maar zag daar onlangs vanaf. De kans dat het openbaar ministerie dat initiatief had goedgekeurd was uiterst klein, gezien de strenge nieuwe richtlijnen die onlangs werden uitgevaardigd.

De Groningse hoofdofficier van Justitie, R. Davenport, gisteren eveneens aanwezig in Den Haag, wees Docters van Leeuwen erop dat de betrokkenheid van het gemeentebestuur van Delfzijl beperkt is gebleven tot het beschikbaar stellen van een pand voor de stichting.