DAF Trucks wil produktie verlagen

ROTTERDAM, 1 OKT. DAF Trucks in Eindhoven maakt plannen om op korte termijn de produktie van vrachtwagens terug te schroeven. Dat is nodig omdat het aantal verkopen terugloopt. Het Eindhovense bedrijf produceert alleen trucks die ook echt zijn verkocht.

Momenteel maakt Daf Trucks 75 vrachtwagens per dag. Dat aantal gaat waarschijnlijk terug naar 65. Voor de vakantie bedroeg de dagelijkse produktie nog 85 wagens.

De ingreep heeft tot gevolg dat er dit jaar vermoedelijk 400 voertuigen minder van de band zullen lopen dan de 16.000 waarop het bedrijf had gerekend.

Tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers eind augustus was president-directeur C. Baan nog betrekkelijk optimistisch over de toekomst. Terwijl op dat moment de concurrentie het produktievolume al naar beneden had bijgesteld, was dat volgens hem bij DAF Trucks nog niet nodig. Wel sprak hij de verwachting uit dat de winst in de laatste zes maanden van 1996 onder het niveau van vorig jaar zou blijven.

Per saldo ging de directie er eind augustus nog van uit dat de omzet en de winst over heel 1996 ongeveer gelijk zou zijn aan de cijfers over 1995. Toen behaalde DAF Trucks een winst van 164 miljoen gulden. Of die verwachting nu nog geldt, is niet duidelijk.

President-directeur Baan waarschuwde in augustus, bij de officiële opening van nieuwe produktiefaciliteiten, voor aanhoudend sterke druk op de marges bij vrachtwagenproducenten.

In de eerste helft van dit jaar boden gunstige valuta-ontwikkelingen nog enige compensatie, aldus Baan, maar “uiterste aandacht voor de kostprijs van onze produkten blijft noodzakelijk”.

Verdere verlaging van kostprijzen noemde hij van wezenlijk belang voor DAF Trucks, evenals het bouwen op bestelling. In dat verband wees Baan op de grillige orderontvangst in de laatste maanden. Als gevolg daarvan diende het bedrijf er rekening mee te houden dat het produktietempo “wellicht later dit jaar” zou moeten worden teruggebracht.

DAF zette in de eerste helft van dit jaar voor 1,47 miljard gulden om, een stijging met bijna 12 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder.

De netto winst kwam uit op 80,4 miljoen gulden, tegenover 72,6 miljoen een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat voor buitengewone baten en lasten steeg met bijna veertien procent tot 116 miljoen gulden.