Correcties & Aanvullingen

God en Moraal

In de brief God en Moraal 2 (in de krant van donderdag 26 september, pagina 8) luidt de eerste zin: 'If everything else fails, read this instruction' is geen Amerikaans gevleugeld woord. Dit moet zijn : [...]is een Amerikaans gevleugeld woord.

Archeon

In het artikel Ook bank trekt handen af van themapark Archeon (in de krant van vrijdag 27 september, pagina 3) wordt gemeld dat ABN Amro de eerste 567 miljoen gulden krijgt indien de grond rond het themapark wordt bebouwd. Dit is niet juist. De eerste 57 miljoen gulden is voor ABN Amro, alles daarboven wordt gedeeld met de gemeente Alphen aan den Rijn. Een eventuele bebouwing levert naar schatting 72 tot 75 miljoen gulden op.

Wagner

In het artikel Gergjev Festival succesvol, volgend jaar rond Liszt (in de krant van zaterdag 28 september, pagina 11) werd Richard Wagner ten onrechte aangeduid als de schoonvader van Franz Liszt. Hij was zijn schoonzoon, getrouwd met Liszts dochter Cosima.

De Wied

Heinekenprijswinnaar prof.dr. D. de Wied kreeg in de krant van zaterdag 28 september in het inhoudskader op de voorpagina en boven het vraaggesprek met hem op pagina 3 van de bijlage Wetenschap & Onderwijs de voornaam Daniël. Hij heet echter David.

Den Haag

In het artikel Inspectie: trek 55 mln uit voor Den Haag (in de krant van zaterdag 28 september, pagina 3) is gemeld dat de voorgestelde verlaging van de onroerende-zaakbelasting in Den Haag gedeeltelijk wordt betaald uit extra bijdragen in het kader van de artikel 12-status. Dit is onjuist. De tariefsverlaging, waarvoor Den Haag als artikel 12-gemeente een machtiging moet vragen van het rijk, zal worden betaald uit extra inkomsten als gevolg van de herverdeling van het Gemeentefonds.