Brabantse werkgevers tegen fusie KvK's

De Brabantse werkgevers zijn tegen het terugbrengen van het aantal Kamers van Koophandel (KvK's) in de provincie van vier naar twee. Staatssecretaris Van Dok (Economische Zaken) heeft het advies voor de samenvoeging maandag gekregen van een door haar ingestelde commissie. De Brabantse ondernemers denken dat de grotere KvK's te ver komen af te staan van de kleinere bedrijven in hun gebied.

De commissie stelt voor het totaal aantal KvK's te verminderen van 33 tot ongeveer 20, wat ook al in de bedoeling van de staatssecretaris zelf lag. De kamers hebben deze schaalvergroting in een aantal provincies al in gang gezet door zelf fusies aan te gaan. Het kabinet wil meer economische en bestuurlijke samenhang aanbrengen in de gebiedsindeling. De commissie moest zich vooral richten op de gebieden waar de KvK's het onderling niet eens kunnen worden. Het advies gaat ervan uit dat de Kamer voor Noord-Oost-Brabant (Den Bosch en omstreken) fuseert met die voor Zuid-Oost (Eindhoven). Midden-Brabant (Tilburg/Waalwijk) moeten samengaan met de KvK voor het westelijk deel van de provincie (Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom). De werkgevers vinden dat de huidige gebiedsindeling al een goede afspiegeling is van de vier economische regio's in de provincie. De Kamergebieden zijn nu al groot genoeg. De Brabantse ondernemers hebben twijfels over de kostenbesparing van de fusieplannen.