Bolkestein (2)

Bijna alle Kamerleden zijn toch voor allerlei nevenkarretjes gespannen. Zo zijn de belangen van boeren en tuinders vertegenwoordigd, de belangen van de sport, de werkgelegenheid van de Apachen van Defensie, de belangen van de strategen van Clingendael, die van de druggebruikers, de belangen van de rk-kerk, de verzekeraars, de werknemers, de winkeliers, de werkgevers enzovoorts.

Moet ik nou werkelijk geloven, dat die Kamerleden die aan al die zaken geliëerd zijn die belangen niet mede via hun politieke baantje behartigen?

Nee: gegeven de Augiasstal van belangenverstrengeling in onze volksvertegenwoordiging is het hypocriet om zo tegen dit ene Kamerlid samen te spannen. Het maakt mij niet uit of de heer Bolkestein zich inzet voor zijn geneesmiddelen en een ander Kamerlid via zijn politieke kanalen voordeel zoekt voor de kerk, of subsidie bepleit voor de anti-rooklobby of voor het behoud van zeevlinders in Drenthe. Op z'n minst wordt in dit land de indruk gewekt, dat te veel overheidsregelingen en subsidieverstrekking dankzij te vergaande belangenverstrengelingen van volksvertegenwoordigers (Kamers, provincie en gemeente) tot stand komen.

Ik maak geen verschil tussen commerciële en ideële functies. Want er zijn heel wat zogenaamde ideële functies, die door grote groepen in de bevolking absoluut niet als zodanig worden beschouwd.

Radicale afschaffing en strafbaarstelling van alle nevenfuncties lijkt mij de enige mogelijkheid om daar effectief iets tegen te doen. Zo lang al die verstrengelingen formeel zijn toegestaan is het onzindelijk om welk Kamerlid dan ook hierop aan te spreken, lijkt mij.