Bolkestein (1)

Wat mij hogelijk verbaast is, dat geen journalist Bolkestein de vraag voorlegt waarom de directie van MSD niet zelf de minister van Volksgezondheid heeft benaderd of via een andere commissaris.

Met andere woorden wat de overwegingen van MSD zijn geweest om voor de commerciële problemen die ze hadden bij de minister, indirect de regering, via hun commissaris Bolkestein aandacht te vragen. Ze moeten gedacht hebben dat deze aanpak de beste resultaten zou opleveren. Voor buitenstaanders de eerste gedachte omdat Bolkestein ook politiek leider is van de op een na grootste regeringspartij en daardoor de juiste ingang zou moeten kunnen vinden.

Of er van belangenverstrengeling sprake is of zal zijn in de toekomst (de rekening wordt vaak later gepresenteerd) moet blijken, maar in ieder geval moet de positie van Bolkestein een punt van overweging zijn geweest.

    • G. Ockeloen