Benzine en diesel duurder

De prijzen voor benzine en diesel gaan morgen omhoog. Benzine wordt een cent per liter duurder, diesel twee cent. De prijs van superbenzine met loodvervanger blijft ongewijzigd. Marktleider Shell schrijft de prijsverhoging toe aan ontwikkelingen op de internationale markt voor olieprodukten en de invoering van de jaarlijkse wintertoeslag op diesel.

De prijswijziging staat los van het op de markt komen van laagzwavelige diesel per 1 oktober. Vanaf dinsdag mag in de EU uitsluitend dieselolie met een zwavelgehalte van maximaal 0,05 procent worden verkocht. De milieumaatregel moet de uitstoot van zwaveldioxyde door dieselvoertuigen met 70 procent terugbrengen.