Antillen: hulp bij bestrijden fraude bijstand

WILLEMSTAD, 1 OKT. Nederland en de Nederlandse Antillen gaan nauw samenwerken om de bijstandsfraude aan te pakken. Zo'n 10 procent van de Antilliaanse bijstandstrekkers krijgt ook een Nederlandse uitkering.

Beide regeringen zullen tevens plannen uitwisselen om werkgelegenheidsprojecten op gang te krijgen, in het bijzonder voor langdurig werklozen. Dit heeft minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gisteren in Willemstad op Curaçao bekend gemaakt.

Melkert zei dat de bijstandsfraude “voldoende substantieel” is om daar gezamenlijk een einde aan te maken, in het belang van beide landen. “Bij een bestandsvergelijking begin verleden jaar beschikte naar schatting ongeveer 10 procent van de Antilliaanse bijstandstrekkers ook over een Nederlandse uitkering”, aldus Melkert. Het gaat, zei de minister, jaarlijks om een bedrag van tussen de 20 en 25 miljoen gulden.

Een protocol, ondertekend door Melkert en diens Antilliaanse ambtgenoot Willem, moet er “op korte termijn” voor zorgen dat het innen van dubbele sociale uitkeringen onmogelijk wordt. Zo zullen de landen bestandsgegevens uitwisselen, waarbij de vijf Antilliaanse eilanden Nederlandse technische bijstand krijgen.

Het is niet de bedoeling bijstandfraudeurs te vervolgen. “Hoofdzaak is in de toekomst te voorkomen dat dubbele uitkeringen kunnen plaats hebben”, zei Melkert gisteren in Willemstad. De samenwerking bij het scheppen van werkgelegenheid voor langdurige werklozen moet nog worden uitgediept. Melkert zei dat op de Antillen “interessante vorderingen” zijn gemaakt om werklozen op de arbeidsmarkt te plaatsen. “Ik zie raakvlakken met activiteiten die wij ook in Nederland ontplooien. Wij kunnen in deze kwestie best veel van elkaar leren”.

Melkert hoopt dat bij het aanstaande bezoek van de Curaçaose gedeputeerde Mayra Coffie (Arbeid en Sociale Zaken) aan Nederland daar “een concreet vervolg” aan kan worden gegeven. (ANP)