Akzo houdt produktie Ede in stand

EDE, 1 OKT. Tot het jaar 2000 zullen er geen gedwongen ontslagen vallen bij de Akzo-vestiging in Ede. De bonden hebben daarover gisteren een principe-akkoord gesloten met Akzo Nobel Fibers.

In het akkoord is vastgelegd dat het chemieconcern er alles aan zal doen om het produktieniveau en de produktiecapaciteit van de vestiging in Ede in stand te houden.

Het principe-akkoord is het sluitstuk van dagenlange onderhandelingen tussen de bonden en Akzo over de geplande verplaatsing van de business unit Textile Fibers van Ede naar Polen, een verplaatsing die Akzo begin dit jaar al bekendmaakte. Volgens Akzo is een verplaatsing noodzakelijk om de Fibers-divisie te redden. Het bedrijfsonderdeel kampt met toenemende concurrentie vanuit Oost-Europa en ziet zich door tegenvallende resultaten met de rug tegen de muur gedrukt.

De bonden menen vanaf het begin al dat verplaatsing naar Polen moreel gezien onjuist en economisch gezien onnodig was. “De belangrijkste vraag die hier speelt, is de vraag of we accepteren dat bedrijven als Akzo Nobel produktie laten verdwijnen naar lage-lonen-landen. Op die manier wordt de onderkant van het loongebouw in Nederland kapotgemaakt”, zo zei FNV-onderhandelaar W. Brand begin juli nadat de bonden acties hadden aangekondigd die uitgevoerd zouden worden als Akzo zijn plannen zou doorzetten.

In de daaropvolgende onderhandelingen leek het er in eerste instantie op dat Akzo niet zou toegeven. De onderneming bleef bij het ontslag van 600 van de 1.225 werknemers in Ede, waarvan 300 gedwongen. Gaandeweg bleek er evenwel rek in het standpunt van de Akzo-directie.

Gisteren konden bonden en bedrijf derhalve een zogeheten protocol presenteren, waarin is vastgelegd dat gedwongen ontslagen tot het jaar 2000 uitgesloten zijn. Bovendien spreekt Textile Fibers de bereidheid uit “om het produktieniveau en de capaciteit van viscose textiel in Ede (het betreft hier het chemisch bedrijf en de spinnerijen) in stand te houden en daartoe de nodige maatregelen te treffen”, zo staat in het akkoord te lezen. “Daarbij geeft het bedrijf aan dat de locatie Ede noodzakelijk is om het huidige produktieniveau en marktaandeel ook op langere termijn te behouden. Alle noodzakelijke investeringen om de hoogwaarde produktie van viscose te handhaven, zullen worden uitgevoerd.”

Over deze passage in het akkoord bestaat inmiddels onduidelijkheid tussen de bonden en Akzo. Volgens onderhandelaar Brand van de FNV Industriebond zal Akzo tientallen miljoenen guldens moeten investeren om de produktie op niveau en op peil te houden. Een woordvoerder van Akzo Nobel spreekt dat evenwel tegen. Het is nog lang niet te zeggen hoeveel geld ermee gemoeid is, zo meent hij.

Het akkoord zal nu aan de achterban van de verschillende bonden worden voorgelegd. De komende jaren zal de vestiging in Polen worden gestart, maar zal dat - meer dan gepland - ten koste gaan van werkgelegenheid bij Duitse Akzo-onderdelen. In Duitsland worden drie bedrijven gesloten en overgebracht naar Polen, een operatie die in 2002 afgerond moet zijn en waarmee liefst 1.700 arbeidsplaatsen zijn gemoeid.