Adellijke titel blijft zaak van de vaders

DEN HAAG, 1 OKT. De regering houdt eraan vast dat Nederlanders alleen een adellijke titel kunnen erven als hun vader van adel is. Kinderen van ouders, van wie alleen de moeder van adel is, kunnen geen adellijke titel erven.

Dit schrijft minister Dijkstal in een notitie aan de Tweede Kamer. De minister van Binnenlandse Zaken benadrukt dat de wettelijke regels die bepalen dat adellijke titels alleen via de mannelijke lijn overerfbaar zijn niet in strijd zijn met de Grondwet en Europese verdragen.

Deze regels liggen vast in de Wet op de adeldom die in 1994 van kracht werd. Sinds 1953 kunnen in Nederland alleen nog leden van het Koninklijke Huis in de adelstand worden verheven. Daarmee werd de adeldom een historisch instituut: alleen leden van adellijke families, die in het adelsregister zijn opgenomen kunnen een adellijke titel voeren. Volgens de Hoge raad van Adel zijn er momenteel ongeveer tienduizend Nederlanders, verspreid over zo'n driehonderdadellijke geslachten, die een adellijke titel dragen.

Dijkstal schrijft de Kamer dat er sprake is van “een juridisch houdbare spanning” om overerfbaarheid van adellijke titels via de vrouwelijke lijn uit te sluiten.

Hij verwijst naar enkele rechterlijke uitspraken die steun gaven aan de wettelijke beperking. In adellijke kring is de afgelopen jaren verzet gevoerd tegen het uitsluiten van overerving van adellijke titels via de vrouwelijke lijn.

Volgens de minister gaat het karakter van de adeldom als 'historisch instituut' verloren als ook kinderen van moeders die van adel zijn een adellijke titel kunnen erven. Er zou dan volgens de minister sprake zijn van “een aanmerkelijke groei van de leden van de adeldom”.

Nederlanders kunnen nog wel een adellijke titel verwerven als zij kunnen aantonen dat in mannelijk lijn stammen uit een adellijk geslacht.