Weer conflict over filmen van ongeluk

LEIDEN, 30 SEPT. De aanwezigheid van een cameraman aan boord van een traumahelikopter stuit bij ambulancepersoneel op verzet. De werknemers voelen zich gehinderd in de 'dienstverlening'.

Dit zegt F. Bauman, secretaris van het hoofdoverleg van ambulancediensten in regio Midden-Holland, waar de traumahelikopter bij calamiteiten wordt ingezet. De afgelopen twee weken zijn in opdracht van de TROS opnamen gemaakt voor een documentaire over de traumahelikopter.

De helikopter staat op het dak van het VU-ziekenhuis in Amsterdam en vliegt ongeveer drie keer per dag uit. Medical Air Assistence/ANWB en het VU-ziekenhuis hebben met de filmer afspraken gemaakt over de privacy van patiënten en familie. Ook met het aan boord aanwezige team van artsen, verpleegkundigen en vliegers was een regeling getroffen. Het ambulancepersoneel was echter vooraf niet geïnformeerd over de afspraken met de TROS. Zij worden wel gefilmd in hun bezigheden, omdat een ambulance al vaak aanwezig is op de plaats van het ongeluk als de helikopter arriveert.

Bauman: “Vroeger kwam die helikopter en daar sprongen een arts en een verpleegkundige uit om ons bij te staan. Sinds kort springt er ook een cameraman van de TROS uit die het hele circus gaat staan filmen.” Hij zegt niet te begrijpen waarom het ambulancepersoneel niet is betrokken bij het overleg.

Begin dit jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het Nederlands Ambulance Platform toegezegd met een gedragscode te komen over de aanwezigheid van cameramensen en televisieverslaggevers in dit soort situaties. “Als het geen educatieve waarde heeft, willen wij niet dat de patiënten en onze medewerkers aan een camera worden blootgesteld”, aldus Bauman.

Volgens directeur Botman van Medical Air Assistance/ANWB is na de klachten met de filmer afgesproken dat hij ook toestemming moet hebben voor het uitzenden van beelden van het ambulancepersoneel. Wanneer de producer een selectie uit de gefilmde beelden heeft gemaakt, krijgt het ambulancepersoneel dit te zien. Bauman zegt desgevraagd nog niet op de hoogte te zijn gesteld van de nieuwe afspraken.