THE ECONOMIST

Het gaat niet goed met de mannen. Zij zijn door de bank genomen gewelddadiger, gauwer ziek, sneller geneigd tot drugsgebruik, slechte eetgewoontes en zelfmoord. Mannen hebben geen aanleg voor sociaal gedrag, maar leren dat door de baan die ze hebben en door het huwelijk.

Nu in de Westerse samenlevingen veel traditioneel ongeschoold mannenwerk wegvalt, dreigt de positie van de man aan de onderkant van de samenleving steeds verder te verslechteren, constateert The Economist in zijn omslagartikel. Daarentegen groeit het aantal banen waarin vrouwen actief zijn. De vooruitzichten van vrouwen op de arbeidsmarkt worden naar verhouding steeds beter. Traditioneel deden meisjes het op school altijd al beter, maar de jongens haalden die achterstand op wat latere leeftijd meestal weer in. Nieuw is dat jongens die achterstand steeds minder vaak inlopen. In tien van de twaalf landen van de Europese Unie neemt het aandeel van de vrouwen in de werkeloosheid af. Als vrouwen buiten het arbeidsproces zitten, dan leidt dit tot meer gezamenlijk koffiedrinken en roddel, als veel mannen datzelfde lot treft, dan leidt dat tot meer geweld, meer gevaar voor de samenleving.