OVSE keurt verkiezingen Bosnië goed

SARAJEVO, 30 SEPT. De verkiezingscommissie van de Europese veiligheidsorganisatie OVSE heeft de resultaten van de verkiezingen in Bosnië van 14 september gisteren officieel goedgekeurd.

Waarnemers van non-gouvernementele organisaties die de verkiezingen in Bosnië hebben bijgewoond, noemen het besluit van de OVSE “schandalig”.

De Amerikaanse diplomaat Robert Frowick, hoofd van de OVSE-missie in Bosnië, verklaarde gisteren dat er in Bosnië sprake was van een “redelijk democratisch proces en een redelijk democratisch resultaat dat de wil van het volk weerspiegelt.” Frowick wilde niet zover gaan de verkiezingen 'vrij en eerlijk' te noemen. Volgens hem is de “complexe situatie in Bosnië niet op grond van strikte Westerse normen te beoordelen”.

Vorige week had de International Crisis Group (ICG), een non-gouvernementele organisatie, berekend dat de officiële uitslag wees op een opkomst van 104 procent. Volgens de organisatie hadden functionarissen lokaal honderden dode mensen laten stemmen. De ICG meent dat de fraude dusdanig massaal was dat de OVSE deze niet uit de weg mocht gaan.

Volgens de OVSE is de veel hogere opkomst te verklaren door het feit dat maanden lang is uitgegaan van een veel te laag aantal stemgerechtigden. Volgens de ICG staat de OVSE onder druk van de Amerikanen, die willen voorkomen dat de verkiezingen ongeldig worden verklaard. Dat zou slecht zijn voor de herverkiezing van de Amerikaanse president Clinton, die wil dat zijn beleid in Bosnië slaagt en de 16.000 Amerikaanse troepen van de NAVO-troepenmacht IFOR in Bosnië zonder problemen voor kerstmis naar thuis zouden kunnen terugkeren.

Frowick was wel bereid te erkennen dat aan een aantal voorwaarden in het Dayton-akkoord slechts gedeeltelijk is voldaan. Het gaat daarbij om de vrijheid van de verschillende bevolkingsgroepen zich ongehinderd door Bosnië te bewegen, de persvrijheid en het recht van vluchtelingen naar hun huizen terug te keren.

De drie gekozen vertegenwoordigers van de verschillende bevolkingsgroepen zullen vermoedelijk deze week bij elkaar komen. Vandaag zou president Alija Izetbegovic van de Bosnische moslims zijn Kroatische pendant Zubak ontmoeten. De president van de Bosnische Serviërs, Momilo Krajisnik, heeft echter verklaard niet in Sarajevo bijeen te zullen komen met zijn collega's. Hij heeft voorgesteld een vergaderzaal te bouwen op de grens van de moslim-Kroatische federatie en de Servische republiek. (Reuter, AP)