'Ontmoedigingswet'

Illegalen zijn het produkt van een toelatingsbeleid. Een land dat probeert zijn migratie te beheersen, krijgt onherroepelijk te maken met mensen die hier wel wìllen maar niet mògen blijven. Zo eindigt in het vertrekcentrum Ter Apel het leven als asielzoeker in Nederland, maar begint voor tientallen het leven als illegaal in dit land.

Als ze hun koffers pakken en de poort uitlopen, bijvoorbeeld. De overheid erkent dit probleem. Ze probeert het illegaal bestaan in Nederland te ontmoedigen, door onder andere de koppelingswet. De Tweede Kamer behandelt dit wetsvoorstel aanstaande donderdag. De koppelingswet moet illegalen in Nederland uitsluiten van collectieve voorzieningen, zoals werkloosheidsuitkeringen, ziekenfonds, huursubsidie. De overheid wil dat bereiken door diverse databestanden aan elkaar te koppelen, zodat een ambtenaar achter zijn computer kan zien of de vreemdeling vóór hem al dan niet een verblijfsvergunning heeft. Afgesproken is dat medische hulp aan illegalen in acute nood, onderwijs voor kinderen onder de 18 jaar van illegalen en rechtsbijstand gewaarborgd blijven.

    • Yaël Vinckx