Onlusten brengen economie Israel in problemen

TEL AVIV, 30 SEPT. De toch al zwakke Israelische beurs is sinds het uitbreken van de ernstige onlusten tussen Israeliërs en Palestijnen, vorige week woensdag, met 6,3 procent gedaald.

Dat is een van de voortekenen van ernstige economische moeilijkheden die Israel staan te wachten als de huidige crisis in het Midden-Oosten niet snel wordt bezworen en het land wordt geconfronteerd met een nieuwe Palestijnse volksopstand en Arabische vijandschap.

In regeringskringen in Jeruzalem wordt nu al gevreesd dat het economische programma van de regering Netanyahu door de dramatische gebeurtenissen van de afgelopen week in grote moeilijkheden komt.

In plaats van belastingverlagingen zal de regering nieuwe belastingen moeten opleggen ter financiering van de grote militaire inspanning om de Palestijnse onlusten te bezweren.

Ook komt het voornemen van de Israelische regering om op grote schaal tot privatisering van staatsondernemingen over te gaan in een verslechterend economisch klimaat op losse schroeven te staan.

Als de hoogspanning tussen Israel en de Palestijnen niet verdwijnt, dan kan dat volgens Israelische economen ertoe leiden dat buitenlandse investeerders de Israelische beurs en economie de rug toekeren. Dat kan een kettingreactie veroorzaken die de economische groei en stabiliteit van de afgelopen jaren in ernstig gevaar brengt.

Economen voorzien dat Israel, onder de huidige omstandigheden, op de internationale geldmarkt moeilijk op gunstige voorwaarden kan lenen.

Industriëlen maken zich grote zorgen over het effect van de jongste onlusten op de bereidheid van buitenlandse ondernemers in Israel te investeren.

Aharon Dovrat, een van Israels invloedrijkste industriëlen, voorziet zelfs op dat gebied een “ramp indien het vredesproces wordt onderbroken.”

In industriële kringen bestaat eveneens angst dat de politieke spanning tussen Israel en de Arabische wereld, als gevolg van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, de uitvoering van gezamenlijke projecten zal blokkeren. In het ergste geval zou zelfs hervatting van de Arabische economische boycot tegen de joodse staat het gevolg kunnen zijn.

Israelische media melden vandaag dat Israelische zakenlieden om veiligheidsredenen afzien van bezoeken aan de Arabische wereld. Ook zou de Egyptische ambassade in Tel Aviv al enige tijd moeilijkheden maken bij het verstrekken van visa aan Israelische zakenlieden.

Gisteravond werd bekend dat de Israelische busmaatschappij Egged heeft besloten binnenkort de dagelijkse busverbinding Tel Aviv-Kairo te staken. Als reden voor deze beslissing wordt minimale belangstelling voor deze buslijn opgegeven, waardoor Egged er geld op moet toeleggen.

De toeristenbranche - een van de pijlers van de Israelische economie - ondervindt de effecten van de onlusten inmiddels. Het aantal boekingen voor kamers in Israelische hotels loopt snel terug.

De bezettingsgraad zou in sommige hotels nog maar op 30 procent liggen. Voortduren van de onrust zal volgens ingewijden in deze bedrijfstak “tot het ineenstorten van de toeristenindustrie” leiden.

    • Salomon Bouman