Onderhandse afspraken versterken eenheid van Labour

BLACKPOOL, 30 SEPT. Aan de vooravond van het 95ste partijcongres van Labour dat vandaag is Blackpool is begonnen, heeft de leiding het afgelopen weekend op een akkoordje gegooid met een aantal vakorganisaties en belangengroepen. In ruil voor toezeggingingen hebben zij beloofd de Labourleiding tijdens het congres te steunen.

Met deze koehandel die deel is van Labours congrestraditie, wil de partij het beeld vermijden dat ze net zo verdeeld is als de Conservatieven. Ook wil Labour voorkomen dat het vernieuwingsbeleid van partijleider Tony Blair in discrediet wordt gebracht door vertegenwoordigers van de oude, linkse vleugel. Belangrijke overwinningen van de oude garde zouden de Conservatieven in de kaart spelen die Blair afficheren als frisse facade waarachter zich de doorgroefde werkmanskop van traditioneel Labour verschuilt.

Vorig jaar volgde het congres bij alle negentig in stemming gebrachte moties het standpunt van de leiding. Een unicum dat vrijwel zeker dit keer niet herhaald zal worden. Dat is ook niet nodig want de leiding heeft de vrijheid om besluiten van het congres te negeren. Maar nederlagen van de leiding hebben wel een symbolische lading, zeker als het om belangrijke verkiezingsthema's gaat, zoals belastingen, pensioenen en invoering van het miminumloon. De onderhandse afspraken van het afgelopen weekend hebben Labour ervan verzekerd dat het aantal echecs tot een minimum beperkt blijft.

De leiding heeft niet kunnen voorkomen dat de 85-jarige ex-minister van sociale zaken Barbara Castle, een monument binnen de partij, woensdag zal pleiten voor herstel van de koppeling tussen lonen en pensioenen. Het debat over de pensioenen wordt binnen Labour gezien als belangrijkste krachtmeting van moderniseerders en traditionalisten binnen de partij.