Minister Borst zag Bolkestein als fractievoorzitter

SCHIPHOL, 30 SEPT. VVD-leider Bolkestein en D66-minister Borst (Volksgezondheid) verschillen van mening over de hoedanigheid waarin Bolkestein vorig jaar oktober optrad toen hij het belang van het farmaceutische bedrijf MSD behartigde. Bolkestein meent dat het volstrekt duidelijk is dat hij optrad als commissaris van MSD, terwijl minister Borst dacht dat hij optrad als fractievoorzitter.

Gisteravond zei D.J.D. Dees, VVD-senator en oud-staatssecretaris voor Volksgezondheid, in het tv-programma Netwerk, dat ook hij dacht dat Bolkestein sprak als fractievoorzitter toen hij in oktober 1995 overlegde met toenmalig directeur-generaal Sangster van het ministerie van Volksgezondheid. Dees was bij dat gesprek aanwezig. Minister Borst had haar ambtenaar gevraagd met Bolkestein te spreken, omdat de VVD-fractie tegenstander was van een wetsvoorstel dat een verlaging van de medicijnprijzen beoogde. Tijdens dat gesprek bracht Bolkestein specifiek het MSD-medicijn Zocor ter sprake.

Bolkestein, die zaterdag terugkeerde uit Cyprus, verklaarde tijdens een persconferentie op Schiphol dat hij bij die gelegenheid sprak als commissaris van MSD.

Bolkestein kwam vorige week zondag in opspraak nadat het tv-programma Netwerk had gemeld dat hij als MSD-commissaris de belangen van dat bedrijf rechtstreeks had behartigd bij minister Borst. PvdA-fractievoorzitter en coalitiegenoot Wallage verklaarde dat Kamerleden nooit het individueel belang van een bedrijf waar zij banden mee hebben mogen bepleiten bij de overheid. D66-fractievoorzitter Wolffensperger pleitte voor het opstellen van een gedragscode.

Bolkestein zei zaterdag dat hij zich op geen enkele manier schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling door zijn optreden als commissaris van MSD. De VVD-fractie in de Tweede Kamer blijft unaniem achter haar politiek leider staan. Ook partijvoorzitter Hoekzema liet zaterdag weten dat het hoofdbestuur van de VVD meent dat “er geen sprake is van onoorbaar gedrag van de zijde van de heer Bolkestein”.

De VVD-leider zei zaterdag “geen spijt” te hebben van de brieven die hij als MSD-commissaris aan minister Borst van Volksgezondheid heeft geschreven. Hij heeft niet het gevoel dat hij zijn partij schade heeft berokkend. Bolkestein blijft aan als MSD-commissaris.

Vice-premier Dijkstal (VVD) sprak gisteren voor de radio geen oordeel uit over het commissariaat van zijn partijgenoot Bolkestein. “Ik kan dat niet goed beoordelen.” Hij noemde de term belangenverstrengeling wel een “wat zwaar woord”.

Pagina 3: 'Geen misverstand over hoedanigheid'

Premier Kok noemde Bolkestein zaterdag tijdens een partijbijeenkomst ironisch “de grote medicijnman”. De Kamerfracties van PvdA en D66 hebben tot vanochtend terughoudend gereageerd op de uitlatingen van Bolkestein. CDA-fractievoorzitter Heerma gaf tijdens een partijcongres afgelopen zaterdag in Nijmegen aan weinig geloof te hechten aan de uitlatingen van Bolkestein: “De commissaris kan me nog meer vertellen.”

Op Schiphol verklaarde de VVD-leider dat hij zich twee keer schriftelijk tot Borst heeft gewend heeft om MSD-belangen te bepleiten. De eerste keer was in mei vorig jaar, toen hij haar vroeg het medicijn Cozaar snel toe te laten. In oktober volgde een brief over het MSD-middel Zocor.

Bolkestein meent dat er geen misverstand mogelijk is over de hoedanigheid waarin hij die brieven schreef, omdat hij steeds aangaf dat hij optrad als commissaris van het bedrijf. Volgens hem was dat ook bij minister Borst duidelijk. “Laten we nu niet doen of mevrouw Borst achterlijk is.”

Bolkestein wees erop dat commissarissen volgens de wet verplicht zijn de belangen van hun bedrijf te behartigen. Hij benadrukte dat hij in de Kamer noch in zijn eigen VVD-fractie ooit over MSD heeft gesproken.

Ook heeft hij zich als politicus niet bemoeid met de Prijzenwet, die bedoeld was om de prijzen van medicijnen omlaag te krijgen. Als bewijs voor zijn onafhankelijkheid voerde hij aan dat de VVD-fractie vóór de Prijzenwet heeft gestemd, hoewel ze er grote moeite mee had.

Bolkestein kondigde aan dat hij het Kamerdebat, dat deze week plaatsheeft naar aanleiding van zijn optreden, zal verbreden naar Kamerleden met onbetaalde nevenfuncties en Kamerleden die zelf een bedrijf uitoefenen zoals boeren, advocaten en artsen.