LE NOUVEL OBSERVATEUR

Zijn het in het buitenlandse beleid de mensenrechten, in de binnenlandse politiek stelt de omgang met extreem-rechts Westerse democratiën voor een existentieel dilemma. Neem bijvoorbeeld het Front National van Le Pen in Frankrijk. 'Echec van extreem-rechts bij tussentijdse cantonale verkiezingen', kopte het dagblad Le Monde vorige week.

Maar volgens het weekblad Le nouvel Observateur bedriegt de schijn. Het feit dat een breed samengesteld monsterverbond van republikeinse partijen het Front National wist af te troeven, doet volgens het blad niets af aan de aanhoudende opmars van Le Pen en consorten. Zij kunnen inmiddels bogen op vier miljoen kiezers, vele duizenden leden, meer dan tweehonderd regionale adviseurs, elf leden in het Europees Parlement en drie burgemeesters in gemeenten van meer dan 30.000 inwoners. Noch tegennatuurlijke electorale allianties, noch gelegenheidswetgeving in de vorm van een verbod of kiesdrempels, noch ferme toespraken van Le Pens politieke tegenstanders zullen de populariteit van het Front National intomen. Alleen een goede en grootscheepse sociale aanpak van de crisis in de steden kan soelaas bieden, aldus Le nouvel Observateur.